بهبود استاندارد زندگی در هر کشوری مستلزم ارتقا سطح کیفیت مدیریت در سازمان های اقتصادی، اجتماعی، تولیدی و خدماتی است. برای تحقق توسعه یافتگی و پیشرفت مستمر، باید موقعیت های اقتصادی بیشتر و برتر برای کشور فراهم آید و با استفاده از الگوی توسعه دانش بنیان در جهت بهبود مدیریت آنها تلاش شود، بهبود مدیریت به بهبود بهره وری می انجامد و از این راه، امکان استفاده بهتر از ظرفیت ها و امکانات موجود را فراهم می کند که زمینه ساز عرضه مطلوب تر کالاها و خدمات خواهد شد. رسیدن به چنین جایگاهی مستلزم وجود مدیرانی آینده نگر، اخلاق مدار، مجهز به دانش روز و مسلط بر ابزارهای مدیریتی است. با چنین نگرشی، دوره کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) افراد دارای تخصص های گوناگون را برای مدیریت آماده می سازد. هدف اصلی دوره مدیریت کسب و کار، تربیت و توانمند سازی سرمایه انسانی لازم برای ایفای نقش مؤثر در حوزه مدیریت کسب و کار است. مخاطبان دوره، افرادی با تجربه کاری قابل توجه و غالباً دانش آموختگان رشته های فنی – مهندسی و یا علوم پایه هستند که به دنبال کسب دانش مدیریتی لازم برای اداره مطلوب تر کسب و کار خویش هستند.

مهارت دانش آموختگان

 انتظار  می رود دانش آموختگان پس از گذراندن دوره کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار ،مهارت های زیر را به دست آورند:

*مشاوره به مدیران سازمان های تولیدی و خدماتی در سطوح مختلف

*اداره وراهبری بخش های تخصصی سامان های تولیدی و خدماتی به صورت کار آمد و موثر

*مدیریت و راهبری سازمان های تولیدی و خدماتی به عنوان مدیر ارشد و یا عضو هیات مدیره

*فعالیت موثر و کارا در قسمت های مختلف مدیریتی سازمان همانند مالی، بازاریابی و منابع انسانی

 

طول دوره:

برنامه درسی این دوره برای 4 نیمسال طراحی شده و طول حداکثر آن سه سال است.

 

 

فرم ها
فهرست