زمان پاسخگویی : (8  الی 14 ) 

    

                                                واحد آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

ردیف نام کارشناس سمت کارشناس شماره تماس پست الکترونیکی
1 خانم دکتر ندا سعیدی

مدیر واحد آموزش 

و پذیرش

021-61017201

09016804117

Saeidi@nooretouba.ac.ir

2 خانم آرام رضایی مدیر واحد پژوهش 021-61017205

paziresh.nooretouba.ac.ir@gmail.com

Paziresh@nooretouba.ac.ir

3 خانم مهندس مبینا نورانی

مدیر واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارشناس رشته (ارشد)

09337845961

Noorani@nooretouba.ac.ir

4 خانم مبینا کوچکی کارشناس رشته (ارشد) 09337845541

Kouchaki@nooretouba.ac.ir

5 خانم سمانه فیروز کارشناس رشته (کارشناسی) 021-61017202

Law@nooretouba.ac.ir

6 خانم شعله بهزادپور

کارشناس رشته (کارشناسی)

کارشناس  (فارغ التحصیلی)

021-61017204

faregh.nooretouba@gmail.com

Grad@nooretouba.ac.ir

7 خانم صدیقه تمادی کارشناس  (مالی دانشجویی)

021-61017209

09913209181

Mali@nooretouba.ac.ir

 

     

                                               واحد فنی سایت و تولید محتوا

 

ردیف نام کارشناس سمت کارشناس شماره تماس

پست الکترونیکی

1 خانم مهندس مبینا نورانی مدیر واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات 09337845961 Noorani@nooretouba.ac.ir
2 خانم فاطمه مهدوی  کارشناس واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات 09337845961 Uni@nooretouba.ac.ir

 

 

فرم های نور طوبی
فهرست