اعلام بازه انتخاب واحد نیمسال اول 1404-1403دانشجویان

                                                                       

                                                             

بازه ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول 1404-1403 از سوی معاونت آموزشی اعلام گردید.

بازه انتخاب واحد: 1403/05/01 الی 1403/05/10

لذا دانشجویان عزیز می توانند با مراجعه به سامانه  sama نسبت به انتخاب  واحد خود  مبادرت نمایند.

 

 

 

فرم های نور طوبی
فهرست