اطلاعیه تمدید زمان انتخاب واحد مجدد نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲:به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که موفق به ثبت‌نام و انتخاب واحد در مهلت مقرر قبلی نشده‌اند، مي‌رساند از 7اسفند لغایت 17 اسفند امکان ورود و ثبت نام این دسته از دانشجویان فراهم شده است.     
 
 ضمنا بازه مذکور به هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد.
 

 

 

فرم های نور طوبی
فهرست