اطلاعیه وام دانشجویی نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-1402

 

                                              

                                     

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه دانشجویی

دانشجویان متقاضی وام شهریه لازم است از تاریخ 1402/9/1 لغایت 1402/9/15  به سامانه صندوق رفاه دانشجویان به نشانی refah.swf.ir مراجعه و در صورت داشتن شرایط لازم برای دریافت وام دانشجوئی، نسبت به ثبت درخواست خود و بارگذاری مدارک لازم (سند تعهد محضری) در این سامانه اقدام نمایند. لازم به ذکر است پرداخت وام منوط به تامین اعتبار درخواستی از سوی صندوق رفاه دانشجویان می­باشد و زمان پرداخت و میزان مبلغ وام درخواستی به دانشجویان بر اساس زمان و اعتبار تخصیصی به دانشگاه خواهد بود.

ضمناارائه اصل مدرک تعهد محضری دانشجو و ضامنین، توسط دانشجویانی که در نیمسال تحصیلی جاری برای اولین بار تقاضای وام شهریه صندوق را دارند به دانشگاه الزامی می­باشد.

نشانی سامانه صندوق رفاه دانشجویان: refah.swf.ir

 

مديريت امور دانشجويي مؤسسه آموزش عالي نور طوبی

 

فرم ها
فهرست