نشست همکاری های تخصصی علمی فرهنگی با دانشگاه امام حسین(ع)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه نور طوبی، نشستی تخصصی به میزبانی دانشگاه نور طوبی، با هدف توسعه همكاری هاي علمی، پژوهشی، فرهنگی و بهره‌مندي از امكانات و توانمندي‌ های فیمابین دانشگاه نور طوبی و دانشگاه امام حسین(ع) برگزار شد. در این جلسه که در آن معاون آموزشی، مدیران آموزش و فنی دانشگاه امام حسین(ع) و رئیس، معاون آموزشی و مدیران آموزشی و فنی دانشگاه نورطوبی حضور داشتند، ابتدا گزارشی از تاریخچه دانشگاه نور طوبی و آموزش های مجازی در کشور توسط رئیس دانشگاه نور طوبی ارائه گردید. پس از مشاهده یکی از محتواهای تولید شده دروس ایشان به نکاتی در خصوص امکانات و توانمندی این دانشگاه و امادگی برای همکاری در حوزه تولید محتوا و ارائه خدمات فنی و نیز رشته های تحصیلی موجود اشاره نمودند. در این جلسه معاون آموزشی دانشگاه امام حسین(ع) نیز گزارش مبسوطی از تاریخچه تشکیل، رشته های تحصیلی موجود و توانمندی و نقش و جایگاه این دانشگاه با رویکرد مرجعیت علمی در حوزه های پژوهش و فناوری ارائه نمودند. طی این نشست هر دو دانشگاه‌ مصمم شدند در زمینه تولید محتواهای درسی و تبادل تجارب و امکانات آموزشی آنلاین و آفلاین یکدیگر و استفاده از امکانات و ظرفیت‌های متقابل آموزشی و فنی و همچنین برگزاری دوره‌های مشترک همکاری همه جانبه ای داشته باشند.

 

 

 

 

فرم های نور طوبی
فهرست