سمت : مدیر گروه مهندسی فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی : دکتر حمیدرضا سعیدی

مدرک تحصیلی : دکترای کامپیوتر

شماره تماس : -----------

پست الکترونیکی : hsaeidi74@gmail.com

سمت : کارشناس رشته مهندسی فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی : مبینا نورانی

تحصیلات : کارشناسی ارشد کامپیوتر

شماره تماس : 09337845961

پست الکترونیکی : noorani.nooretouba@gmail.com

سمت : مدیر آموزش

نام و نام خانوادگی : ندا سعیدی

تحصیلات : دکترای حقوق بین الملل

شماره تماس : 61017201-021

پست الکترونیکی : saeidi.n90@gmail.com

رویدادهای مهم

اخبار مهم

;
فهرست