موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

امتیاز به این مطلب
(1 رای)

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

احتراماً بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره­ های کارشناسی  و کارشناسی­ ارشد می­ رساند حذف و اضافه دروس طبق تقویم آموزشی مؤسسه از روز یکشنبه مورخ 99/12/17لغایت روز چهارشنبه مورخ 99/12/20از طریق سایت مؤسسه انجام خواهد پذیرفت. لذا کلیه دانشجویانی که قصد حذف و اضافه (ترمیم) واحدهای خود را دارند می ­باید در روزهای فوق­ الذکر به سایت مؤسسه مراجعه و نسبت به حذف و اضافه خود اقدام نمایند.

ضمناً توجه به نکات ذیل برای دانشجویان دوره کارشناسی الزامی است.

  1-    نظر به اینکه نمرات بعضی از دروس بعد از انتخاب واحد نیمسال اول وارد سایت مؤسسه گردیده است کلیه دانشجویان موظفند مجدداً به سایت مؤسسه مراجعه نموده و میانگین نیمسال اول سال تحصیلی جاری 400-99 خود را چک نموده و در صورتی که معدل آنان در نیمسال اول (400-99 ) دوازده (12) و یا بالاتر می­باشد می توانند تا سقف 20 واحد و دانشجویانی که میانگین آنها بالای 17 می باشد می توانند طبق مقررات تا سقف 24 واحد انتخاب نمایند ولی دانشجویانی که میانگین نیمسال اول ( 400-99 ) آنها کمتر از 12 می باشد و در زمان ثبت نام اولیه بیشتر از 14 واحد انتخاب نموده اند می باید الزاماً واحدهای اضافی خود را تا سقف 14 واحد کاهش داده و حذف نمایند در غیر اینصورت طبق مقررات واحدهای اضافی آنها تا سقف 14 واحد از طرف آموزش مؤسسه حذف خواهد شد.

  2 -    دانشجویان موظفند پیشنیاز دروس را رعایت نمایند. لذا چناجه درس یا دروسی را در زمان ثبت نام اولیه انتخاب نموده اند و پس از اعلام نمرات مشخص گردیده که پیشنیاز آن درس یا دروس را مردود گردیده اند موظفند نسبت به حذف درس یا دروس که پیشنیاز آن را مردود گردیده اند اقدام نمایند.

 3 -    درس زبان انگلیسی به ارزش 3 واحد به برنامه دوروس ارائه شده قبلی در نیمسال دوم 400-99 رشته حقوق اضافه گردیده است لذا دانشجویانی که تا کنون موفق به گذرانیده درس فوق الذکر نگردید ه اند می توانند در زمان حذف و اضافه دروس نسبت به انتخاب درس مذکور اقدام نمایند.

  4 -    حذف و اضافه برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ورودیهای بهمن 1399 امکان پذیر نمی باشد.

                                                                               اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی

                                                                                                 13 /99/12

خوانده شده 466 بار آخرین اصلاح در تاریخ شنبه, 23 اسفند 1399 22:36