موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

هیئت امنا

consulting

 

 

 

 هیئت امنا

 

1- حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد 

2- دکتر غلامرضا زهتابیان، استاد دانشگاه تهران

3- دکتر حسن احمدی، استاد دانشگاه تهران

4- دکتر فرهاد وارث، مدرس سازمان مدیریت صنعتی

5- دکتر حمیدرضا ربیعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف

6- دکتر عباس کریمی، استاد دانشگاه تهران

7- نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

8- نماینده استاندار تهران

خوانده شده 24005 بار