موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

اعضای هیئت علمی حقوق خصوصی

ردیف نام و نام خانوادگی استاد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل هیات علمی تصویر استاد
1 دکتر سید داوود آقایی استاد تمام دکتری تخصصی روابط بین الملل- حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تهران

 دکتر آقایی

2

دکتر حیدر حسن زاده استاد یار دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه آزاد  واحد تهران مرکز

 دکتر حسن زاده

3

دکتر طاهر حبیب زاده استاد یار دکتری تخصصی حقوق فناوری اطلاعات – حقوق تجارت الکترونیک دانشگاه منچستر انگلستان پژوهشکده دانشگاه صنعتی شریف

دکتر حبیب زاده 

4 دکتر عباس خواجه پیری استادیار دکتری تخصصی حقوق بین الملل دانشگاه هند دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

دکتر خواجه پیری 

5 دکتر شادی عظیم زاده استادیار دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

Dr.azimzade 

6 دکتر سید محمد هادی قبولی درافشان استاد یار دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر قبولی 

7 دکتر سید جعفر کاظم پور دکتری دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه تهران -

دکتر کاظم پور 

8 دکتر عباس میر شکاری استادیار دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه تهران دانشگاه علم و فرهنگ

 دکتر میرشکاری

9 دکتر رضا مسعودی  دکتری دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه تهران -

دکتر مسعودی 

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه حقوق

نمونه کلاس آنلاین حقوق خصوصی

نمونه درس حقوق خصوصی