موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

منابع آزمون ارشد و دکتری - حقوق

منابع آزمون ارشد حقوق خصوصی
شرح لمعه جلد 1 و جلد 2 متون فقه (معاملات)
تحریر الروضه جلد 1 و جلد 2
مجموعه تست های طبقه بندی شده متون فقه دکتر اسد الله لطفی انتشارت دوراندیشان
حقوق مدنی و قواعد عمومی قراردادها، دکتر ناصر کاتوزیان1 تا 5 حقوق مدنی
نظریه عمومی تعهدات، دکتر ناصر کاتوزیان
دوره مقدماتی حقوق و اعمال حقوقی قرارداد ایقاع، دکتر ناصر کاتوزیان
حقوق مدنی، دکتر صفایی
قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر کاتوزیان.
عقود معین (جلد 1 و 2)، دکتر کاتوزیان.
ارث، دکتر شهیدی.
کلاس های نکته و تست دکتر گودرزی موسسه مطالعات حقوقی دکتر شهبازی
مجموعه تست های حقوق مدنی دکتر شهبازی انتشارات موسسه مطالعات حقوقی دکتر شهبازی
تست های طبقه بندی شده دکتر قربانی انتشارات چتر دانش
حقوق تجارت دکتر ربیعی اسکینی (جلد 1و2) حقوق تجارت
حقوق تجارت (1 و 2 و 3)، دکتر کیانی
قانون تجارت در نظم کنونی، دکتر دمیرچلی.
کلاس های نکته و تست دکتر محسن گودرزی موسسه مطالعات حقوقی دکتر شهبازی
505 واژه متون حقوقي محمود رمضانی انتشارات چتر دانش متون حقوقی به زبان خارجی
ترجمه لفظ به لفظ و روان زبان انگليسي اول دبيرستان (ويژه زبان عمومي كارشناسي ارشد و دكتري) محمود رمضانی انتشارات چتر دانش
ترجمه لفظ به لفظ و روان زبان انگليسي دوم دبيرستان (ويژه زبان عمومي كارشناسي ارشد و دكتري) محمود رمضانی انتشارات چتر دانش
ترجمه لفظ به لفظ و روان زبان انگليسي سوم دبيرستان (ويژه زبان عمومي كارشناسي ارشد و دكتري) محمود رمضانی انتشارات چتر دانش
ترجمه لفظ به لفظ و روان زبان انگليسي سوم دبيرستان (ويژه زبان عمومي كارشناسي ارشد و دكتري) محمود رمضانی انتشارات چتر دانش

 

منابع آزمون ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
شرح لمعه (شهید ثانی)، جلد اول، کتاب قضا و شهادت متون فقه جزایی
شرح لمعه (شهید ثانی)، جلد دوم، کتاب دیات، حدود و قصاص
تحریر الروضه، جلد اول، بحث قضا و شهادت
تحریر الروضه، جلد دوم، بحث حدود، دیات و قصاص
مجموعه متون حقوقی جزایی دکتر اسدالله لطفی
مجموعه آزمون های طبقه بندی موضوعی متون فقه دکتر اسدالله لطفی
کتاب جرمشناسی، جامعه شناسی جنایی، خانواده و طلاق، دکتر مهدی کینیا (3 جلد) جرم شناسی
تقریرات، دکتر نجفی ابرند آبادی (22جزوه)
جرم شناسی، دکتر سلیمی
دانشنامه جرم شناسی، دکتر نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی.
دیباچه ها و مقالات دکتر نجفی ابرندآبادی.
مقاله پیشگیری وضعی، دکتر صفاری.
مقاله جرم شناسی انتقادی، دکتر صفاری.
کیفرشناسی (مجموعه مقالات)، دکتر صفاری.
حقوق جزای عمومی 1، 2 و 3، محمدعلی اردبیلی، انتشارات میزان. حقوق جزای عمومی
محتوای آموزشی و کتاب های کمک حافطه دکتر شادی عظيم زاده انتشارات دور اندیشان/ کتاب نکته و تست دکتر شادی عظیم زاده انتشارت دور اندیشان
مجموعه آزمون های تآلیفی به همراه سوالات آزمون های حقوقی دکتر شادی عظيم زاده   انتشارات دور اندیشان
حقوق جزای اختصاصی ـ جرایم علیه اشخاص ـ حسین میرمحمد صادقی، انتشارات میزان. حقوق جزای اختصاصی
حقوق جزای اختصاصی ـ جرایم علیه اموال ـ حسین میرمحمد صادقی، انتشارات میزان.
حقوق جزای اختصاصی ـ جرایم علیه امنیت و آسایش عمدی ـ حسین میرمحمد صادقی،
محتوای آموزشی و کتاب های کمک حافطه دکتر شادی عظيم زاده انتشارات دور اندیشان/ کتاب نکته و تست دکتر شادی عظیم زاده انتشارت دور اندیشان
مجموعه آزمون های تآلیفی به همراه سوالات آزمون های حقوقی دکتر شادی عظيم زاده   انتشارات دور اندیشان
کتاب آیین دادرسی کیفری، دکتر خالقی آیین دادرسی کیفری
کتاب آیین دادرسی کیفری، دکتر آشوری 2 جلد
نکته های قانون آیین دادرسی کیفری، دکتر خالقی.
مجموعه تست های طبقه بندی شده آقای ساولانی انتشارات دادآفرین / مجموعه تست های طبقه بندی شده دکتر شادی عظیم زاده انتشارات دور اندیشان
505 واژه متون حقوقي محمود رمضانی انتشارات چتر دانش
ترجمه لفظ به لفظ و روان زبان انگليسي اول دبيرستان (ويژه زبان عمومي كارشناسي ارشد و دكتري)   محمود رمضانی انتشارات چتر دانش
ترجمه لفظ به لفظ و روان زبان انگليسي دوم دبيرستان (ويژه زبان عمومي كارشناسي ارشد و دكتري)   محمود رمضانی انتشارات چتر دانش متون حقوقی به زبان خارجی
ترجمه لفظ به لفظ و روان زبان انگليسي سوم دبيرستان (ويژه زبان عمومي كارشناسي ارشد و دكتري)   محمود رمضانی انتشارات چتر دانش
مجموعه متون حقوقی جزایی   محمود رمضانی انتشارات چتر دانش

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه حقوق

نمونه درس کارشناسی حقوق

نمونه کلاس آنلاین کارشناسی حقوق