موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

کارشناسی حقوق

خوانده شده 35584 بار

تعریف و هدف

تعریف و هدف

 تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می شود، موضوع علم حقوق قرار می گیرد. این روابط می تواند مربوطه به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می شود. به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه گانه کشور، حاکمیت و آنچه مربوط به اداره کشور است، می شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسوولیت هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می شوند برایشان به وجود می آید مثل مسوولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد.

طول دوره و شکل نظام

طول دوره

حداقل و حداکثر تحصیل در دوره کارشناسی رشته حقوق مطابق آئین‌نامه آموزشی مصوب شورایعالی برنامه‌ریزی است. کلیه دروس حداکثر در 8 ترم ارائه می‌گردد، طول هر ترم 16 هفته است و زمان آموزش هر واحد درس از نوع نظری هفته‌ای یک ساعت و عملی 2 ساعت است.

 

تعداد واحد درسی

تعداد واحد درسی

تعداد کل واحدهای درسی در دوره کارشناسی رشته حقوق 137 واحد به شرح زیر است:

 

الف - دروس عمومی : این دروس مطابق جدول مربوطه 22 واحد است .

 

ب - دروس پایه : این دروس مطابق جدول مربوطه 15 واحد است .

 

ج - دروس اصلی تخصصی : این دروس مطابق جدول مربوطه 94 واحد است .

 

د - دروس اختیاری : این دروس مطابق جدول مربوطه 9 واحد است که دانشجویان موظف به اخذ 6 واحد آن می باشند.

مدیر گروه

Dr.Aghaei

دکتر سید داوود آقایی

مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی

 

کارشناسان گروه

 

ستاره قهرمانی

کارشناسی ارشد

حقوق

شماره تماس: 61017202

زینب منصوری

کارشناسی ارشد

علوم سیاسی

شماره تماس: 61017203

شهریه دروس

مالی

شهریه ثابت : 8,198,468

شهریه هر واحد عمومی : 491,908

شهریه هر واحد پایه : 573,894

شهریه هر واحد تخصصی : 696,873

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه حقوق

نمونه درس کارشناسی حقوق

نمونه کلاس آنلاین کارشناسی حقوق