موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

معرفی سمینارهای مرتبط - مهندسی و مدیریت پروژه

 

 

WhatsApp Image 2019 10 22 at 13.59.00

 

 

 

poster tajrobe 98

 

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت

نمونه درس مدیریت پروژه و ساخت

نمونه کلاس آنلاین مدیریت پروژه و ساخت