موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

مدیریت پروژه و ساخت

photo 2016 08 24 08 37 53

تعریف و هدف

تعریف و هدف

دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه مدیریت پروژه و ساخت (شامل طرح های عمرانی، صنعتی، تاسیسات زیر بنایی و سایر پروژه ها) است که با تکیه بر مفاهیم، دیدگاه ها، روش ها، تکنیک ها، نرم افرازها و نظامات مربوط به مطالعه ،طراحی و اجرای پروژه ها به دنبال فعالیت های علمی تحقیقاتی نظری، تجربی و یا تلفیقی از این دو است. کشور ایران بعنوان یک کشور در حال توسعه بخش عمده ای از درآمد سالانه خود را در بخش اجرا و توسعه پروژه های عمرانی و زیر بنائی سرمایه گذاری می کند. در این ارتباط سالانه تعداد انبوهی پروژه در بخش های مختلف زیر بنائی، عمرانی، صنعتی و خدماتی تعریف و اجرا می شوند. اجرای موفق چنین حجمی از پروژه ها، نیازمند آگاهی بخش های مختلف سرمایه گذاری، کارفرمائی، مهندسی و همچنین سازندگان و پیمانکاراناز دانش مدیریت پروژه می باشد.
رشته مدیریت پروژه و ساخت مجموعه ای است مهندسی – مدیریتی که برای مدیریت ، نظارت ، طراحی واجرای پروژه ها به ویژه پروژه های عمرانی طرح ریزی شده است . این رشته با ماهیت بین رشته ای تلفیقی از رشته های مهندسی عمران مهندسی صنایع و رشته مدیریت، و به معنایی تلفیق علم هنر و فن است که به منظور آموزش برای انجام فعالیت های آماده سازی نظارت و اجرای پروژه به ویژه پروژه های عمرانی طرح ریزی شده است.
هدف از این دوره نو آوری در زمینه های علمی و تحقیقی و کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش، اشاعه و تولید دانش مدیریت پروژه و ساخت متناسب با ویژگی های فرهنگی و شرایط خاص کشور و احاطه یافتن بر آثار علمی مهم و جدید در زمینه مدیریت پروژه و ساخت می باشد.
دانش آموختگان این رشته و این دوره قادر خواهند بود در زمینه های مشروحه ذیل فعالیت نمایند:
- انجام تحقیقات پیشرفته در زمینه چالش های مدیریت و مهندسی ساخت در کشور
- مدیریت پروژه های معماری و ساختمانی
- برنامه ریزی ، مدیریت و هماهنگی جهت اجرای پرژه ها
- نظارت بر اجرای کارهای ساختمانی (نظارت عمومی و نظارت عالیه)
- فعالیت به انتخاب اجزا و عناصر تشکیل دهنده ساختمان
- فعالیت در زمینه های آموزش مدیریت پروژه و مهندسی ساخت

طول دوره و شکل نظام

طول دوره

طول دوره حداکثر 2 سال خواهد بود که شامل واحدهای نظری و عملی خواهد بود. طول هر نیم سال تحصیلی 16 هفته می‌باشد

تعداد واحد درسی

تعداد واحد درسی

طول دوره چهار نیمسال و مجموعه واحدهای درسی ارئه شده در این دوره 32 واحد به شرح زیر است:
-  واحدهای الزامی 18 واحد
- واحدهای اختیاری 8 واحد
-  پایان نامه 6 واحد
(برای دانشجویان آموزش محور 6 واحد اختیاری به جای واحد پایان نامه ارائه می گردد.)

کارشناسان گروه

خانم مبینا نورانی

کارشناسی ارشد اقتصاد نظری

شماره تماس: 09337845961

شهریه دروس

مالی

شهریه ثابت : 17,456,570

شهریه هر واحد نظری : 3,253,254

شهریه هر واحد عملی : 5,366,718

شهریه هر واحد پایان نامه : 10,841,651

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت

نمونه درس مدیریت پروژه و ساخت

نمونه کلاس آنلاین مدیریت پروژه و ساخت