برنامه امتحانات - تجارت الکترونیک

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8

ساعت امتحان 

10

ساعت امتحان 

13

پنج شنبه 

97/03/31

مسائل حقوقی و اخلاقی در فناوری اطلاعات امنیت شبکه پیشرفته  

شنبه

97/04/02

مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری

مدیریت ارتباط با مشتری

استراتژی های تجارت الکترونیکی  

دوشنبه

97/04/04

مدیریت زنجیره عرضه

روش تحقیق و سمینار

هوش تجاری  

چهارشنبه

97/04/06

  مبانی اقتصاد مهندسی  تجارت الکترونیکی

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه تجارت الکترونیک

نمونه درس تجارت الکترونیک

نمونه کلاس آنلاین تجارت الکترونیک