برنامه امتحانات - مهندسی فناوری اطلاعت گرایش تجارت الکترونیک

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8:30-10:30

ساعت امتحان 

14-16

سه شنبه 

97/10/25

بازاریابی الکترونیکی مدیریت زنجیره عرضه

پنج شنبه

97/10/27

برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

مدیریت ارتباط با مشتری

شنبه

97/10/29

سیستم های پرداخت الکترونیکی

روش تحقیق و سمینار

چهارشنبه

97/11/01

تجارت الکترونیکی   

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه تجارت الکترونیک

نمونه درس تجارت الکترونیک

نمونه کلاس آنلاین تجارت الکترونیک