برنامه امتحانات مهندسی فناوری اطلاعات

 تارخ امتحان

ساعت امتحان

8:30-10:30

ساعت امتحان

14-16

یکشنبه 

97/10/23

شبکه های کامپیوتری  

سه شنبه 

97/10/25

سیستم های عامل پیشرفته  

 پنج شنبه 

97/10/27

مدیریت برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته امنیت پایگاه داده ها

 شنبه 

97/10/29

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته داده کاوی