موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 دوره­ کارشناسی ­ارشد رشته­ مهندسی عمران

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

14

ساعت امتحان

16

یکشنبه 1401/03/29

مدیریت و مقررات پیمان

سه شنبه

1401/03/31

برنامه ریزی و کنترل پروژه

پنجشنبه

1401/04/02

 مدیریت ماشین آلات

 شنبه

1401/04/04

 

سمینار و روش تحقیق

چهارشنبه

1400/04/08

تحقیق در عملیات  

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت

نمونه درس مهندسی و مدیریت ساخت

نمونه کلاس آنلاین مهندسی و مدیریت ساخت