موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

 

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

11

ساعت امتحان

14

ساعت امتحان

16

یکشنبه

98/10/22

مدیریت منابع انسانی    مدیریت زنجیره تامین بین المللی و واردات

سه شنبه

98/10/24

  کاربرد تئوری تصمیم گیری بازرگانی بین المللی و صادرات 

پنج شنبه

98/10/26

  اخلاق و احکام کسب و کار  مدیریت رفتار مصرف کنندگاه

 شنبه

98/10/28

 مدیریت استراتژیک پیشرفته

تجارت الکترونیکی 1

   

دوشنبه

98/10/30

تحلیل آماری   استراتژی های بازرگانی بین المللی 

چهارشنبه

98/11/02

  تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم  

 

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8:30

ساعت امتحان

11

ساعت امتحان

14

ساعت امتحان 

16

شنبه

98/10/21

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی
( ریاضی2)

مبانی مهندسی مالی

 

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 
( ریاضی1)

 اصول مدیریت مالی 1

نهادهای پولی و مالی

 اصول مدیریت مالی 2

برنامه ریزی ماالیاتی

دوشنبه

98/10/23

اصول حسابداری 2

حسابداری صنعتی

اصول حسابداری 1

اقتصاد سنجی مالی

 

حسابرسی

بازاریابی و مدیریت بازار 

 

مبانی بانکداری و مدیریت بانک

 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 

چهارشنبه

98/10/25

آمار و کاربرد آن در مدیریت ( آمار 1 )

آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی ( آمار 2 )

مدیریت منابع انسانی

مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت استراتژیک 

بازار پول و سرمایه

مدیریت رفتار سازمانی

سیستم های اطلاعاتی مالی

جمعه

98/10/27

اقتصاد خرد

متون مالی 1 

روانشناسی کار

 متون مالی 2

مالیه عمومی

اقتصاد کلان

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

نهادهای پولی و مالی بین المللی 

شنبه

 98/10/28

ورزش 1

تفسیر موضوعی قرآن

حقوق بازرگانی اخلاق اسلامی تربیت بدنی 1

یکشنبه

98/10/29

زبان عمومی

روش تحقیق در مدیریت

فارسی عمومی

انقلاب اسلامی ایران

پول و ارز و بانکداری   

مبانی ریسک و مدیریت بیمه 

 

تحقیق در عملیات 2

تحقیق در عملیات 1 

دوشنبه

98/10/30

اندیشه اسلامی1 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

اندیشه اسلامی 2

 قراردادهای بیمه  

سه شنبه

98/11/01

مدیریت مالی در ایران

 

 

 اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه دولتی

چهارشنبه

98/11/02

 

دانش خانواده و جمعیت

   

 

www.HRMconf.comunnamed

 

برنامه امتحانات - اقتصاد و تجارت الکترونیک

صفحه1 از7

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت