موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

مهندسی صنایع - مدیریت پروژه

photo 2016 08 24 08 36 49

تعریف و هدف

تعریف و هدف

دوره كارشناسي ارشد مهندسی صنایع ، دوره ای آموزشی با تاکید بر آموزش های پیشرفته در مهندسی صنایع و تجزیه و تحلیل سیستم های صنعتی می باشد و هدف آن تربیت متخصصینی است که با بهره گیری از آموخته ها و دانش های مهندسی و دروس اختصاصی این دوره توانا به شناخت، تحلیل و ارائه سیستم های متشکل از انسان،مواد و ماشین باشند. با توجه به تنوع صنایع تولیدی، واحدهای خدماتی و پروژه‌های صنعتی در دست اجرا و نیاز روزافزون صنایع مادر و واحدهای مختلف صنایع نظامی و نیز اكثر مراكز خدماتی به متخصصان رشته مهندسی صنایع، اهمیت تربیت كارشناسان ارشد در این رشته روشنتر می‌گردد.مهندسی صنایع رشته ای مهندسی است که عامل انسان یکی از مولفه های اصلی سیستمهای مورد مطالعه آن را تشکیل میدهد وسعی در افزایش بهره وری در تمامی ابعاد و روشها دارد. در نتیجه مهندسان صنایع برای امور برنامه ریزی، کنترل و بهبود فعالیتهای موسسات به خدمت گرفته میشوند. این فعالیتها ممکن است فعالیتهای تولیدی، نوآوری در محصولات، ارائه خدمات، حمل و نقل و جریان اطلاعات سازمانی را شامل شود. با توجه به مطالب فوق، مهندسان صنایع بستر لازم برای تعامل تخصصهای مختلف و کار گروهی را به بهترین وجه ایجاد نموده و در نتیجه آن، امور طرح، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر عملکرد نظامهای تولیدی خدماتی بشکل منسجم تر انجام میشود و انسجام امور می تواند به بهبود مستمر در جهت سهولت کارها، راحتی کارکنان، کاهش هزینه ها، ارتقا کیفیت و جلب رضایت مشتریان منجر شود.


دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد مهندسی صنایع ، مي‌توانند در زمينه‌هاي مختلف فعاليت نمايند و حوزه کار آنان منحصر به صنعت خاصی نیست و از توانائیهای خود می توانند در صنایع و خدمات استفاده نمایند.از جمله این توانمندیها به موارد زیر می توان اشاره کرد:

- ایجاد بسترهای لازم برای اجرای سیستم های مورد نیاز
- ایجاد بسترهای لازم برای بهبود فعالیت ها
- برنامه ریزی و ارائه مدل جهت دستیابی به یهترین بازدهی از کارکرد سیستم ها
- کنترل سیستم ها جهت پیگیری نواقص و ارائه مدل مطلوب
- ارائه الگوهای مناسب برای طراحی واحدهای تولیدی کشور
- برنامه ریزی و شرکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی صنعتی
- یافتن ارتباط منطقی بین اجزاء و انواع سیستم های تولیدی و غیر تولیدی
- کشف و بررسی مشکلات صنایع وسازمان های ستادی

طول دوره و شکل نظام

طول دوره

 

طول دوره حداکثر 2 سال خواهد بود که شامل واحدهای نظری و عملی خواهد بود. طول هر نیم سال تحصیلی 16 هفته می‌باشد.

 

تعداد واحد درسی

تعداد واحد درسی

واحدهای درسی:
تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 32 واحد می باشد که توزیع آن به شرح زیر است:
- دروس تخصصی الزامی 14 واحد
- دروس تخصصی انتخابی 12 واحد
- دروس اختیاری 6 واحد
(برای دانشجویان پژوهش محور 6 واحد پایان نامه ارائه می گردد)

کارشناسان گروه

خانم مبینا نورانی

کارشناسی ارشد

اقتصادنظری

شماره تماس:09337845961

شهریه دروس

مالی

شهریه ثابت : 17,456,570

شهریه هر واحد نظری : 3,253,154

شهریه هر واحد عملی : 5,366,718

شهریه هر واحد پایان نامه : 10,841,651

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت