موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه ریزی شهری و منطقه ای - مدیریت شهری

sus

خوانده شده 45632 بار

تعریف و هدف

تعریف و هدف

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دوره ای است که طی آن دانش آموختگان این رشته دانش لازم برای تهیه طرح های توسعه شهری را فرا گرفته و می توانند در حوزه شهرسازی به عنوان کارشناس جذب و همکاری نمایند بویژه اینکه در حاضردر حدود 1400 شهر در کشور داریم و تیاز یه نیروهای کارشناس اجنتاب تاپذیر است .
اهداف این دوره :
گسترش دانش و مهارت های برنامه ریزی شهری به منظور تربیت نیروی انسانی آگاه و کار آمد که بتواند نقش اساسی در هدایت توسعه شهری کشور داشته باشد و در زمینه  مسایل و مشکلات شهری مختلف کارشناسان مورد نیاز دستگاهای زیست شوند.

طول دوره و شکل نظام

طول دوره

مطابق با آیین نامه آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،طول این دوره چهار نمیسال می باشد.

تعداد واحد درسی

تعداد واحد درسی

 مجموعه واحدهای درسی ارائه شده این دوره 32 واحد به شرح ذیل می باشند:
دروس الزامی 22 واحد
دروس اختیاری 6 واحد
پایان نامه 4 واحد(برای دانشجویان آموزش محور 6 واحد اختیاری به جای واحد پایان نامه اضافه می شود)

مدیر گروه

 

 دکتر لطیفی

دکتر غلامرضا لطیفی
دكتري
شهرسازي از دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مرتبه علمی: دانشیار

کارشناسان گروه

فاطمه ذاکری
کارشناسی علوم اجتماعی

شماره تماس: 61017204

شهریه دروس

مالی

شهریه ثابت : 17,456,570

شهریه هر واحد نظری : 3,253,154

شهریه هر واحد عملی : 5,366,718

شهریه هر واحد پایان نامه : 10,841,651

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه معماری و شهرسازی

نمونه کلاس آنلاین مدیریت شهری