موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

معرفی سمینارهای مرتبط - معماری و شهرسازی

 

Website: www.iranianconf.ir

 

 untitled

 

 

 Website: www.scc-mrc.ir

 

 

untitled1

 

 

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه معماری و شهرسازی

نمونه درس طراحی شهری

نمونه کلاس آنلاین طراحی شهری