موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

طراحی شهری

urban design

خوانده شده 39096 بار

تعریف و هدف

تعریف و هدف

طراحی شهری دانشی است که ساماندهی کیفیات محیطی اماکن شهری و خلق آثار با شکوه شهری موضوع آن می باشد.اکنون طراحی شهری در مفهوم urban design دانشی بین رشته ای است که در ایران نسبتا جوان و پویاست.
هدف این رشته ارائه مهارت های لازم برای شناخت فضای شهری و نیز طراحی شهری است .در طول دوره دانشجویان با گذراندن دروس مرتبط و پیش نیاز به کسب مهارتهای لازم دست می یابد و ضمن آشنایی با ویژگی های نظام شخری و نیز عناصر طراحی شهری برای دیستگاههای ذیربط تربیت و کارآزموده می شوند .

طول دوره و شکل نظام

طول دوره

مطابق با آیین نامه آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،طول این دوره چهار نمیسال می باشد.

تعداد واحد درسی

تعداد واحد درسی

تعداد واحدهای درسی ارائه شده 32 واحد(بدون دروس کمبود ) به شرح ذیل می باشد:
دروس الزامی 20 واحد
دروس اختیاری 8 واحد
پایان نامه 6 واحد (برای دانشجویان آموزش محور 6 واحد اختیاری به جای واحد پایان نامه اضافه می شود)

مدیر گروه

دکتر لطیفی

دکتر غلامرضا لطیفی


دكتري شهرسازي

دانشگاه تهران

کارشناسان گروه

shirdel

آذر شیردل
کارشناسی ارشد
برنامه ریزی شهری و منطقه ای

شماره تماس: 61017206

شهریه دروس

 مالی

شهریه ثابت : 17,456,570

شهریه هر واحد نظری : 3,253,154

شهریه هر واحد عملی : 5,366,718

شهریه هر واحد پایان نامه : 10,841,651

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه معماری و شهرسازی

نمونه درس طراحی شهری

نمونه کلاس آنلاین طراحی شهری