موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

طراحی شهری

urban design

خوانده شده 39666 بار

تعریف و هدف

تعریف و هدف

طراحی شهری دانشی است که ساماندهی کیفیات محیطی اماکن شهری و خلق آثار با شکوه شهری موضوع آن می باشد.اکنون طراحی شهری در مفهوم urban design دانشی بین رشته ای است که در ایران نسبتا جوان و پویاست.
هدف این رشته ارائه مهارت های لازم برای شناخت فضای شهری و نیز طراحی شهری است .در طول دوره دانشجویان با گذراندن دروس مرتبط و پیش نیاز به کسب مهارتهای لازم دست می یابد و ضمن آشنایی با ویژگی های نظام شخری و نیز عناصر طراحی شهری برای دیستگاههای ذیربط تربیت و کارآزموده می شوند .

طول دوره و شکل نظام

طول دوره

مطابق با آیین نامه آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،طول این دوره چهار نمیسال می باشد.

تعداد واحد درسی

تعداد واحد درسی

تعداد واحدهای درسی ارائه شده 32 واحد(بدون دروس کمبود ) به شرح ذیل می باشد:
دروس الزامی 20 واحد
دروس اختیاری 8 واحد
پایان نامه 6 واحد (برای دانشجویان آموزش محور 6 واحد اختیاری به جای واحد پایان نامه اضافه می شود)

مدیر گروه

دکتر لطیفی

دکتر غلامرضا لطیفی


دكتري شهرسازي

دانشگاه تهران

کارشناسان گروه

فاطمه ذاکری
کارشناسی علوم اجتماعی

شماره تماس: 61017204

شهریه دروس

 مالی

شهریه ثابت : 17,456,570

شهریه هر واحد نظری : 3,253,154

شهریه هر واحد عملی : 5,366,718

شهریه هر واحد پایان نامه : 10,841,651

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه معماری و شهرسازی

نمونه درس طراحی شهری

نمونه کلاس آنلاین طراحی شهری