موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

اعضای هیئت علمی معماری و شهرسازی

 
ردیف نام و نام خانوادگی استاد مرتبه علمی اخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل هیئت علمی تصویراستاد
1 دکتر غلامرضا لطیفی دانشیار دکتری شهرسازی دانشگاه تهران علامه طباطبایی latifi
2 دکتر محمد جمعه پور استاد دکتری جغرافیای انسانی – برنامه ریزی روستایی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران علامه طباطبايي  jomehpor
3 دکتر علی خاکساری  دانشیار  دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

انگلستان

ولزکاردیف

علامه طباطبايي   khaksari
4 دکتر رحمت اله فرهودی  استادیار دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران تهران  farhodi
5 دکتر سید یعقوب موسوی  دانشیار دکتری جامعه شناسی شهری  انگلستان -نیوکاسل الزهرا  yaghob mosavi
6 دکتر کیانوش ذاکر حقیقی دانشیار دکتری شهرسازی دانشگاه تهران دانشگاه آزاد همدان   Dr.zakerhaghighi
7 دکتر فرزانه ساسان پور استادیار دکتری دانشگاه تبریز دانشگاه خوارزمی  farzaneh sasanpoor
8 دکتر رامین ساعد استادیار دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران دانشگاه آزاد تهران مرکز  ramin saed
9 دکتر هادی رضایی

استادیار

دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه بوعلی  hadi rezaee
10

دکتر محمد آیینی

   دکنری شهرسازی دکتری علوم تحقیقات    mohammad aeeni
11 دکتر فریده  اسدیان استادیار دکتری دکتری جغرافیای طبیعی – ژئومورفولوژی علوم تحقیقات

علوم تحقیقات

 
12 دکتر وحیده ابراهیم نیا   دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای  شهید بهشتی    vahideh ebrahimniya
13  دکتر ایمان  قلندریان   دکتری شهرسازی  تربیت مدرس    dr.Ghalandarian
14  دکتر محمد بابازاده   دکتری اقتصاد دانشگاه علوم تحقیقات    mohammad babazadeh
15  دکتر همایون صادقی   دکتری شهرسازی تهران    Dr.sadeghi
16  دکتر حسین محمدیان    دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری خوارزمی    Dr.Mohamadia
17  مهندس بامشاد شاهرودی   فوق لیسانس مهندسی معماری تهران    bamshad shahrodi
18  دکتر رعنا تقدسی   دکتری تهران    rana taghaddosi

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه معماری و شهرسازی

نمونه کلاس برنامه ریزی شهری

نمونه درس برنامه ریزی شهری

نمونه کلاس آنلاین برنامه ریزی شهری