برنامه امتحانات - مدیریت کسب و کار

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

 11-13

ساعت امتحان 

14-16

ساعت امتحان 

16-18

یکشنبه

97/10/23

  مدیریت استرانژیک  

سه شنبه 

97/10/25

 

حسابداری برای مدیران

اخلاق و احکام کسب و کار

پنج شنبه 

97/10/27

 

مدیریت بازاریابی

مدیریت عملیات

شنبه 

97/10/29

 

روش های تحقیق کسب و کار

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

دوشنبه 

97/11/01

 

اصول اقتصاد

مدیریت منابع انسانی 

چهارشنبه

97/11/03

نظریه های سازمان و مدیریت    

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت کسب و کار

نمونه درس مدیریت کسب و کار

نمونه کلاس آنلاین مدیریت کسب و کار