تقویم آموزشی

بسمه تعالی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی نور طوبی

 

ماه هفته شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بهمن

ثبت نام

نیمسال دوم

96-97

شروع ثیت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96  از روز یکشنبه مورخ 96/11/15 لغایت روز جمعه مورخ 96/11/20
هفته اول

21

شروع ترم تحصیلی

22

پیروزی انقلاب اسلامی

23

24

25 26 27
هفته دوم

28

29

حذف و اضافه 

30

حذف و اضافه

1 اسفند

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

2

حذف و اضافه

3

حذف و اضافه

4
   اسفند  هفته سوم 5

6

9

10

11 

هفته چهارم 12

13

14

15

16

17

18

ولادت حضرت فاطمه (س)

هفته پنجم 19 20

21

22 23 24 25
هفته ششم

26

27

28

29

روز ملی شدن صنعت نفت

1

فروردین

2

3
   فروردین  نوروز 97 4 5 6 7 8

9

10

ولادت حضرت علی (ع)

ادامه هفته ششم  11

12

روز جمهوری اسلامی ایران

13

روز طبیعت

14 15 16

17

هفته هفتم 18

19

 

20

21

22

23

24

مبعث حضرت رسول

هفته هشتم

25

26

27

28

29

30 31
اردیبهشت هفته نهم

1

اردیبهشت

2

3 4

5

6 7
هفته دهم 8 9 10

11

ولادت حضرت قائم (ع)

12 13 14
هفته یازدهم

15

16

 

17

 

18

 

19

20

21

هفته دوازدهم

22

23

24

25

26 27 28
هفته سیزدهم 29

30

حذف اضطراری

31

 حذف اضطراری 

1 خرداد

حذف اضطراری

2

3 4
خرداد    هفته چهاردهم

 5 

6 7

8

 

9

10

11

هفته پانزدهم 12 13

14

رحلت حضرت امام 
خمینی (ره)

15

قیام پازده خرداد

شهادت حضرت علی (ع)

16 17

18

هفته شانزدهم 19

20

21

22

23

پایان ترم تحصیلی

24

25

عید سعید فطر

 

امتحانات

26

عید سعید فطر

27 28 29

30

شروع امتحانات

31

1

تیر

تیر امتحانات 2 3 4 5 6 7 8
امتحانات 9 10 11 12 13

14

پایان امتحانات

15

 

 

 

 

• ثبت نام الکترونیکی دانشجویان مجاز به ادامه تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی براساس مقررات و آئین نامه های آموزشی و مجوزهای مربوطه الزامی است عدم ثبت نام رسمی منصرف از تحصیل محسوب می شود.
• *حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی می باشد.
• **مهلت اعلام نمرات و ثبت در سیستم LMS مؤسسه توسط اساتید محترم 10 روز پس از هر امتحان و حداکثر تا تاریخ 97/04/24 می باشد.معاونت آموزشی مؤسسه آموزش عالی نور طوبی
96/11/10

 

 

 

 

 

 

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت کسب و کار

نمونه درس مدیریت کسب و کار

نمونه کلاس آنلاین مدیریت کسب و کار