موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

تقویم آموزشی

بسمه تعالی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 مؤسسه آموزش عالی نور طوبی

 

ماه هفته شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
 

ثبت نام

نیمسال اول

98-99

شروع ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98  از روز شنبه 12 بهمن تا روز پنج شنبه 17 بهمن 1398
بهمن هفته اول

19 بهمن

شروع ترم تحصیلی

 

20 

21

22

پیروزی انقلاب اسلامی

23 24 25
هفته دوم

26

27

28

29

30

1

اسفند

2
اسفند  هفته سوم 3

4

حذف و اضافه

5

حذف و اضافه

6

حذف و اضافه

7

حذف و اضافه

8

9

هفته چهارم 10

11

12

13

14

15

16

هفته پنجم

17

 

18

ولادت حضرت علی (ع)

19

20

21

22 23
هفته ششم 24

25)

26

27

28

29

ملی شدن صنعت نفت

1

فروردین

فروردین  نوروز 99 2 3 4 8 6 7 8
نوروز 99 9 10

11

12

روز جمهوری اسلامی

13

روز طبیعت

14 15
هفته هفتم

16

17

18

19

20

ولادت حضرت قائم (عج)

21 22
هفته هشتم

23

24

25

26

27

28 29
هفته نهم 30

31

1

اردیبهشت

2 3 4

5

اردیبهشت  هفته دهم

6

7

8

9

10

11

12

هفته یاز دهم

13

14

15

حذف اضطراری

16

حذف اضطراری

17 18 19
هفته دوازدهم 20

21

22

23

24

25 26
هفته سیزدهم

27

28 29

30

31

1

خرداد

2

خرداد هفته چهاردهم 3

4

5

6

7

8

9

هفته پانزدهم

10

11 12

13

14

رحلت امام خمینی (ره)

15

قیام پانزده خرداد

16

هفته شانزدهم 17 18

19

20

21

پایان ترم تجصیلی

22

23

هفته اول امتحانات

24

شروع امتحانات

25 26 27

28

شهادت امام جعفر صادق (ع)

29 30

هفته دوم امتحانات

31

1

تیر

2

3

4 5

6

 

 

7

پایان امتحانات 

- - - - - -

 

 

 

 

• ثبت نام الکترونیکی دانشجویان مجاز به ادامه تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی براساس مقررات و آئین نامه های آموزشی و مجوزهای مربوطه الزامی است عدم ثبت نام رسمی منصرف از تحصیل محسوب می شود.
• *حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی می باشد.
• **مهلت اعلام نمرات و ثبت در سیستم LMS مؤسسه توسط اساتید محترم 10 روز پس از هر امتحان و حداکثر تا تاریخ 98/11/14 می باشد.معاونت آموزشی مؤسسه آموزش عالی نور طوبی
98/04/18

 

 

 

 

 

 

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت کسب و کار

نمونه درس مدیریت کسب و کار

نمونه کلاس آنلاین مدیریت کسب و کار