موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - مدیریت کسب و کار

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8:30

ساعت امتحان 

 14

یکشنبه

98/10/22

 حسابداری برای مدیران

 مدیریت منابع انسانی

سه شنبه 

98/10/24

 اصول اقتصاد

سیستم های اطلاعاتی مدیریت 

پنج شنبه 

98/10/26

 روش های تحقیق کسب و کار

مدیریت عملیات

شنبه 

98/10/28

مدیریت بازاریابی 

اخلاق و احکام کسب و کار

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت کسب و کار

نمونه درس مدیریت کسب و کار

نمونه کلاس آنلاین مدیریت کسب و کار