برنامه امتحانات - اقتصاد و تجارت الکترونیک

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8

ساعت امتحان 

10

پنجشنبه 

97/03/31

مسائل حقوقی و اخلاقی تجارت الکترونیکی اقتصاد کلان پیشرفته

شنبه

97/04/02

مدیریت ارتباط با مشتری در تجارت الکترونیکی اقتصاد اطلاعات

دوشنبه 

97/04/04

تجارت الکترونیکی و نهادهای مالی و پشتیبان  تجارت الکترونیکی (2)

جمعه 

 97/04/08

  اقتصاد کلان (جبرانی) 

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه تجارت الکترونیک

نمونه کلاس آنلاین اقتصادو تجارت الکترونیک