موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

تقویم آموزشی

بسمه تعالی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 مؤسسه آموزش عالی نور طوبی

 

ماه هفته شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
 شهریور

ثبت نام

نیمسال اول

1399-1400

شروع ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399  از روز یکشنبه 99/06/02  تا روز یکشنبه 99/06/09 می باشد
هفته اول

29 شهریور

شروع ترم تحصیلی

 

30

31

1

مهر

2 3 4
مهر هفته دوم

5

6

6

7

9

10

11
هفته سوم 12

13

حذف و اضافه

14

حذف و اضافه

15

حذف و اضافه

16

 

17

اربعین حسینی

18

هفته چهارم 19

20

21

22

23

24

25

رحلت حضرت رسول (ع) و

شهادت امام حسن مجتبی (ع)

هفته پنجم

26

شهادت امام رضا (ع) 

27

28

29

30

1

آبان

2
آبان هفته ششم 3

4

شهادت امام حسن عسگری (ع)

5

6

7

8

9

هفته هفتم

10

11

12

13

ولادت حضرت رسول (ص)  و

ولادت امام صادق (ع)

14

15 16
هفته هشتم

17

18

19

20

21

22 23
هفته نهم 24

25

26

27 28 29

30

آذر هفته دهم

1

آذر

2

3

4

5

6

7

هفته یاز دهم

8

9

حذف اضطراری

10

حذف اضطراری

11

12 13 14
هفته دوازدهم 15

16

17

18

19

20 21
هفته سیزدهم

22

23 24

25

26

27

28

دی هفته چهاردهم 29

30

1

دی

2

3

4

5

هفته پانزدهم

6

7 8

9

10

11

12

هفته شانزدهم 13 14

15

16

17

18

پایان ترم تحصیلی

19

هفته برگزاری کلاس های جبرانی

فرجه امتحانات

20

21 22 23

24

25

شروع امتحانات

26

هفته اول امتحانات

27

28

شهادت حضرت زهرا (ص)

29

30

1

بهمن

2

3

بهمن هفته دوم امتحانات 

4

5 6 7 8

9

پایان امتحانات

10

 

 

 

 

• ثبت نام الکترونیکی دانشجویان مجاز به ادامه تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی براساس مقررات و آئین نامه های آموزشی و مجوزهای مربوطه الزامی است عدم ثبت نام رسمی منصرف از تحصیل محسوب می شود.
• *حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی می باشد.
• **مهلت اعلام نمرات و ثبت در سیستم LMS مؤسسه توسط اساتید محترم 10 روز پس از هر امتحان و حداکثر تا تاریخ 99/11/19 می باشد.معاونت آموزشی مؤسسه آموزش عالی نور طوبی
99/04/23

 

 

 

 

 

 

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت کسب و کار

نمونه درس مدیریت کسب و کار

نمونه کلاس آنلاین مدیریت کسب و کار