موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

معاونت آموزشی

powerful education

خوانده شده 46598 بار

معاون

 

مسعود میرزایی

دکتر مسعود میرزایی

سمت : معاونت آموزشی

تحصیلات : دکترای مدیریت استراتژیک

تلفن تماس : 61017401

مدیران گروه های آموزشی

 دکتر آقایی

 دکتر سیّدداود آقایی

سمت : مدیر گروه رشته های حقوق خصوصی ،حقوق جزا و جرم شناسی،  کارشناسی رشته حقوق

تحصیلات : دکتری بین الملل با گرایش حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی از دانشگاه تربیت مدرس

تلفن تماس : 61017219

 

 دکتر لطیفی

دکتر غلامرضا لطیفی

سمت : مدیر گروه رشته های مدیریت شهری ، برنامه ریزی شهری، طراحی شهری

تحصیلات: دكتري شهرسازي از دانشگاه تهران

تلفن تماس : 61017205

 

mohammadian


دکتر ایوب محمدیان

سمت : مدیرگروه رشته های مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک، اقتصاد و تجارت الکترونیک

تحصیلات : دکتری مدیریت سیستم  گرایش فناوری اطلاعات

تلفن تماس : 61017216

 

Dr Taleghani

دکتر غلامرضا طالقانی

سمت : مدیر گروه رشته های مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژی، بازاریابی، منابع انسانی و مالی

تحصیلات: دکتری مدیریت توسعه از دانشگاه بین المللی ایالات متحده

تلفن تماس : 61017216

 مسعود میرزایی

 

دکتر مسعود میرزایی

   سمت : مدیرگروه کارشناسی رشته مدیریت مالی، کارشناسی مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل

تحصیلات : دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی

تلفن تماس : 61017401

 

یاسر گلدوست

 

 دکتر یاسر گلدوست

سمت : مدیر گروه رشته های مدیریت پروژه و ساخت ، مهندسی و مدیریت ساخت ، مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه ، مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه

تحصیلات : دکتری مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه تربیت مدرس

تلفن تماس : 61017214   

بخش آموزش

مسیحی 

غلامعلی مسیحی

سمت : مدیر آموزش

شماره تماس: 61017102

 

 

law2

 

ستاره قهرمانی
سمت: کارشناس آموزش رشته حقوق
تحصیلات : کارشناسی حقوق 
تلفن تماس : 61017103
 

 

MBA 

 

فاطمه ذاکری
سمت:کارشناس آموزش رشته های مدیریت کسب وکار MBA، مدیریت شهری، برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
تحصیلات : کارشناسی علوم اجتماعی 
تلفن تماس : 61017105

 

 

 

 

اکرم سبحانی
سمت : کارشناس آموزش رشته های مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک ، مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 
تحصیلات : کارشناسی مدیریت فرهنگی
تلفن تماس 61017111
  

 

 

accounting

الهه کریمی
سمت : کارشناس آموزش رشته مدیریت مالی و مدیریت بازرگانی
تحصیلات : کارشناسی حسابداری 
تلفن تماس : 61017106


 

 

scan0001 2زینب ولد خانی
سمت: کارشناس آموزش رشته های مدیریت پروژه و ساخت، مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ، حقوق خصوصی ، حقوق جزا و جرم شناسی، مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه، مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه
تحصیلات :کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی
تلفن تماس : 61017107

 

 

 

 

پشتیبانی آموزشی

vahedi

سمیه واحدی

سمت : سرپرست بخش پشتیبانان علمی،  پشتیبان علمی رشته های  مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک ، اقتصاد و تجارت الکترونیک

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار 

تلفن تماس : 61017212

   

 

مریم صبوری

سمت : پشتیبان علمی رشته کارشناسی رشته مدیریت مالی، کارشناسی مدیریت بازرگانی، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل، مدیریت کسب و کار(MBA)

تحصیلات : کارشناسی ارشد اقتصاد

تلفن تماس : 61017207

 

 

رزیتا صمیم پی

سمت : پشتیبان علمی رشته های مدیریت پروژه و ساخت ،  مهندسی و مدیریت ساخت ، مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه ، مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت 

تلفن تماس : 61017208

 نفیسه باقری

نفیسه باقری

سمت : پشتیبان علمی رشته حقوق خصوصی - حقوق جزا و جرم شناسی

تحصیلات : دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 

تلفن تماس : 61017217

 

 shirdel 

آذر شیردل

سمت : پشتیبان علمی رشته های طراحی شهری ، برنامه ریزی شهری ، مدیریت شهری

تحصیلات : کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای 

تلفن تماس : 61017206


azadi

مرجان آزادی

 سمت : پشتیبان علمی رشته کارشناسی حقوق

تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

تلفن تماس : 61017204

 

Saeedi

 

ندا سعیدی

سمت : پشتیبان علمی رشته کارشناسی حقوق

تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 

تلفن تماس : 61017202

   

 

 

 

 

امور فارغ التحصیلان

 sobhani

اکرم سبحانی
سمت : کارشناس امورفارغ التحصیلان

تحصیلات :کارشناسی مدیریت فرهنگی

شماره تماس : 61017111

 

 

 

 

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت مالی

نمونه درس مدیریت مالی

نمونه کلاس آنلاین مدیریت مالی

دانشجویان ممتاز مدیریت مالی