موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - مدیریت مالی

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 دوره­ کارشناسی رشته­ مدیریت مالی

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

9

ساعت امتحان

11

ساعت امتحان

14

ساعت امتحان

16

شنبه

1401/03/28

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (ریاضی1)

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی (ریاضی2)

مبانی مهندسی مالی

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

اصول مدیریت مالی 1

نهادهای پولی و مالی

اصول مدیریت مالی2

برنامه ریزی مالیاتی

دوشنبه

1401/03/30

اصول حسابداری1

اصول حسابداری 2

حسابداری صنعتی

حسابرسی

اقتصاد سنجی مالی

بازاریابی و مدیریت بازار

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

مبانی بانکداری و مدیریت بانک

چهارشنبه

1401/04/01

آمار و کاربرد آن در مدیریت(آمار1)

آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی(آمار2)

مدیریت منابع انسانی

مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت استراتژیک

بازار پول و سرمایه

مدیریت رفتار سازمانی

سیستم های اطلاعات مالی

    جمعه 1401/04/03

اقتصاد خرد

متون مالی 1

روانشناسی کار

متون مالی 2

اقتصاد کلان

مالیه عمومی

توسعه اقتصاد و برنامه ریزی

نهاهای پولی و مالی بین المللی

    شنبه  1401/04/04

تربیت بدنی1

تفسیر موضوعی قرآن

حقوق بازرگانی

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) ورزش1
   یکشنبه 1401/04/05

زبان عمومی

روش تحقیق در مدیریت

فارسی عمومی

انقلاب اسلامی ایران

پول و ارز و بانکداری

مبانی ریسک و مدیریت بیمه

تحقیق در عملیات 1

تحقیق در عملیات 2

 

دوشنبه 1401/04/06

اندیشه اسلامی 1

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

اندیشه اسلامی 2

قراردادهای بیمه -

سه شنبه 1401/04/07

مدیریت مالی در ایران

- - اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه دولتی

چهارشنبه

1401/04/08

- دانش خانواده و جمعیت - -

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت مالی

نمونه درس مدیریت مالی

نمونه کلاس آنلاین مدیریت مالی

دانشجویان ممتاز مدیریت مالی