معرفی سمینارهای مرتبط - مدیریت مالی

 

 poster 1502793625 32548 file

  

poster 1504583769 86399 file

 

poster 1505309839 3854 file

poster 1505370857 23939 file
خوانده شده 204821 بار

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت مالی

نمونه درس مدیریت مالی

نمونه کلاس آنلاین مدیریت مالی

دانشجویان ممتاز مدیریت مالی