موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

ارزش تحصیلی و اعتبار مدارک تحصیلی دانش آموختگان موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی با سایر دانشگاههای دولتی برابر است

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی نور طوبی، در نامه دکتر منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری به جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که تصویرآن عیناً در ذیل این نوشته قرار گرفته، صراحتا اعلام شده است که ظرفیت و اعتبار مدارک دانش آموختگان موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ، همپایه سایر دانشگاه ها و موسسات دولتی است و از حیث ارزش تحصیلی از نظر وزارت علوم، قانونی و دارای اعتبار یکسان است و دارندگان مدارک مذکور برای استخدام و استقرار در پست های سازمانی در ادارات و دوایر دولتی (اعم از مراکز دانشگاهی، صنعتی و......) متناسب با رشته و مقطع تحصیلی خود، از ظرفیت و قابلیت کافی برخوردارند.

خوانده شده 1750 بار آخرین اصلاح در تاریخ پنج شنبه, 02 بهمن 1399 14:07