موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

پذیرش دانشجو بدون آزمون


ثبت نام بدون آزمون در مقطع کارشناسی در مؤسسه آموزش عالی نور طوبی از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور

با توجه به اطلاعیه مورخ 1398/11/07 سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی برای سال تحصیلی 1399 بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و انتخاب رشته صرفاً براساس سوابق تحصیلی برای سال 1399 میرساند، این مؤسسه در مقطع کارشناسی رشته های حقوق کد رشته 13037، مدیریت بازرگانی کدرشته 13038 و مدیریت مالی کد رشته 13039 ثبت نام به عمل می آورد. لازم به ذکر است که ثبت نام به صورت اینترنتی و صرفاً از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی WWW.Sanjesh.org از روز یک شنبه مورخ 1399/05/05 آغاز و در روز دوشنبه مورخ 1399/07/07 پایان می پذیرد.
لذا کلیه متقاضیان ادامه تحصیل در رشته های فوق الذکر در مؤسسه آموزش عالی نور طوبی می توانند براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای مربوطه برای پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی و یا معدل دیپلم طبق توضیحات مندرج در دفترچه راهنما) در روزهای فوق الذکر به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم انتخاب رشته به روش اینترنتی اقدام نمایند.


اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی