موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

دوره آزاد اصول قرارداد نویسی و تحلیل قراردادها

برگزاری اولین دوره آزاد اصول قرارداد نویسی و تحلیل قراردادها


به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی نورطوبی، اولین دوره آموزش های آزاد با حضور آقای دکتر محمد جعفری فشارکی یکی از اساتید بنام در حوزه مدیریت پروژه و ساخت برگزار گردید. این دوره در رابطه با انعقاد قرارداد بین صاحبكار و پيمانكار كل و در مراتب بعدي پيمانكار كل با پيمانكاران جزء است. قراردادی که بر آن است علاوه بر حفظ مصالح طرفین، تعهدات و الزامات حقوقی و قانونی لازم را برای اجرای قرارداد فراهم کند و از شفافیت لازم برخوردار باشد، فرصت اجرا و اتمام یک فعالیت را افزایش خواهد داد. قرارداد با این ویژگی‌ها نیازمند آگاهی طرفین یا نمایندگان آنان از اصول، قوانین و مقررات و نکات مرتبط بر قراردادهاي پيمانكاران است.


دوره كوتاه مدت اصول تنظیم و انعقاد قراردادهاي پيمانكاري سعی دارد ذينفعان ساخت و ساز را با نکات لازم در حوزه قراردادهای پيمانكاري آشنا سازد و قابلیت آنان را برای انعقاد قراردادهای بهتر با مسئوليت كمتر افزایش دهد.
محتوای مورد بحث در این دوره شامل آشنایی با انواع قراردادها و طبقه بندی آن، عناصر عرفی و حقوقی قرارداد، موضوع قرارداد و نکات پیرامون آن، احراز هویت طرفین قرارداد و نمایندگان آنها، تعهدات طرفین قرارداد، مدت قرارداد و شرایط پرداخت در قراردادها، کسورات و شرایط آن، شروط اجرای قرارداد، شرط خسارت ( انواع خسارت و ابزارهای تضمین قرارداد)، تضامین و شرایط استفاده و یا آزاد سازی آن ها، شرط فورس ماژور، شرایط حل اختلاف، داوری ها و قواعد تفسیر قراردادها، قطعیت یک قرارداد، ضمایم و پیوست‌های قرارداد، فسخ قرارداد و سایر شرایط مهم در قراردادها بوده است.


لذا پیرو استقبال دانشجویان عزیز در راستای افزایش آگاهی ، تجارب و بهبود عملکرد در بازارهای کاری، دوره مذکور به همراه دوره های دیگر در موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی برگزار خواهد گردید.
شایان ذکر است در پایان دوره، به هر یک از شرکت کنندگان، گواهینامه معتبر پایان دوره اعطا خواهد شد.


اطلاعات مربوط به برگزاری دوره ها متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

photo 2019 09 18 16 32 16