تعطیلی واحد آموزش

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد به انضمام کلیه دانش آموختگان مؤسسه می رساند اداره آموزش مؤسسه و همچنین امور فارغ التحصیلان از روز شنبه مورخ 97/10/22 لغایت چهارشنبه مورخ 97/11/03 به علت برگزاری امتحانات تعطیل می باشد.

 

 

اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی