موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

حمایت از دانشجویان و فارغ التحصیلان فعال در سیزدهمین دوره ملی کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی

دانشجویان و فارغ التحصیلان عزیز نورطوبی
به منظور ایجاد انگیزه شما برای شرکت فعال در کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی، مدیریت موسسه تصمیم گرفته است هزینه شرکت دانشجویان و فارغ التحصیلانی را که نام موسسه آموزش عالی نورطوبی اقدام به ارائه مقالات علمی در موارد مرتبط با محورهای کنفرانس نمایند، پرداخت کند.
برای اطلاع بیشتر از نحوه شرکت و شرایط ارائه مقاله، از طریق پیوند زیر به سایت کنفرانس مراجعه نمایید.

https://icelet2019.kntu.ac.ir/fa/

 


روابط عمومی موسسه آموزش عالی نورطوبی