اطلاعیه ثبت نام قطعی از پذیرفته شدگان مرحله دوم تکمیل ظرفیت (آزمون سراسری سال 1396)

از شما متقاضیان گرامی درخواست میگردد جهت مشاهده دستورالعمل و دریافت فرم های مورد نیاز خود، فایل های پیوست را دریافت نموده و به دقت مطالعه نمایید.