برگزاری پنجاه و یکمین جلسه کنسرسیوم دانشگاهای الکترونیکی کشور

پنجاه و یکمین جلسه کنسرسیوم دانشگاهای الکترونیکی کشور در روز دوشنبه 16 بهمن ماه با حضور اعضای اصلی جلسه دکتر سعید میرزایی از موسسه آموزش عالی نورطوبی، سرکار خانم بیات از موسسه فاران مهردانش، دکتر عرب یزدی از موسسه آموزش عالی ایرانیان، دکتر شعبانی نیا از موسسه آموزش عالی برخط، دکتر فرامرزیان از موسسه آموزش عالی رایانه ای تهران ، دکتر رحیم عبادی از موسسه آموزش عالی مهرالبرز و جناب آقای دکتر سید امید فاطمی رئیس مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران به عنوان میهمان ویژه این جلسه برگزار گردید.

در این جلسه،گزارشی از برنامه ها و بخش های مختلف دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی و جشنواره سامانه ای یادگیری الکترونیکی ارائه شد،که مقرر گردید با حضور فعال تمامی اعضای جلسه و موسسات این مراسم برگزار گردد.

جشنواره سامانه ای یادگیری الکترونیکی که در حاشیه برگزاری دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی با همکاری موسسه نورطوبی در سه محور سامانه های مدیریت یادگیری (LMS)، برنامه های کاربردی همراه (Mobile Apps)، نرم افزارهای کلاسهای مجازی (VC) برگزار می گردد که توسط تیم فنی متشکل از مسئولین فنی موسسات داوری خواهد شد؛ در انتهای مراسم اختتامیه کنفرانس مورخ 14 اسفند ماه به آثار منتخب در نمایشگاه کنفرانس به نمایش گذاشته خواهد شد و از برگزیدگان تقدیر می شود.

این کنفرانس در تاریخ 13 الی 15 اسفند ماه به میزبانی مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می گردد.

لازم به ذکر است امکان ثبت نام  دانشجویان محترم دانشگاه ها و موسسات عضو کنسرسیوم دانشگاه های الکترونیکی کشور با 50% تخفیف در این رویداد فراهم گردیده است.

قابل ذکر است که در انتهای این کنفرانس برای شرکت کنندگان گواهینامه صادر خواهد شد.

 در انتهای این جلسه نیز ضمن جمع بندی موارد مقرر گردید اتحادیه مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاه های دولتی و با محوریت دانشگاه تهران و همکاری کنسرسیوم تشکیل و فعال گردد.

روابط عمومی موسسه آموزش عالی نورطوبی