اطلاعیه ثبت نام قطعی از پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1396

بسمه تعالی

 


بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبان ادامه تحصیل در دوره کارشناسی رشته های حقوق کد رشته 17481 و مدیریت مالی کد رشته 26488 که قبلاً در این مؤسسه برای مرحله تکمیل ظرفیت ثبت نام اولیه نموده می رساند پذیرش داوطلبان از سوی سازمان سنجش آموزش کشور مورد تأیید قرارگرفته و مراتب به این مؤسسه اعلام گردیده است. لذا این قبیل پذیرفته شدگان می باید جهت تکمیل پرونده، ثبت نام قطعی و انتخاب واحد در روز سه شنبه مورخ مورخ 96/11/24 از ساعت 9 صبح لغایت 16 عصر در محل دفتر مرکزی مؤسسه واقع در میدان انقلاب- خیابان کارگرشمالی – نرسیده به خیابان نصرت کوچه مهر- پلاک 3 مراجعه نمایند. عدم مراجعه جهت ثبت نام قطعی و انتخاب واحد به منزله انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.


مدارک مورد نیاز:
1- اصل گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی که تا تاریخ 96/11/30 اخذ شده باشد برای داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر مرکز پیش دانشگاهی با درج رشته تحصیلی و شهرستان محل اخذ پیش دانشگاهی به انضمام یک برگ تصویر آن.
2- ریز نمرات تأیید شده دوره پیش دانشگاهی به انضمام تصویر آن
3- اصل مدرک دیپلم متوسطه نظام جدید آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر دبیرستان یا هنرستان با درج شهرستان محل اخذ مدرک تحصیلی به انضمام یک برگ تصویر آن.
4- اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید آموزش متوسطه با امضاء مدیر دبیرستان و ممهور به مهر دبیرستان محل اخذ مدرک دیپلم به انضمام تصویر آن.
5- اصل مدرک گواهینامه دوره چهاره ساله و یا شش ساله نظام قدیم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان به انضمام تصویر آن.
تبصره: داشتن ریز نمرات چهارساله و یا شش ساله نظام قدیم آموزش متوسطه الزامی است.
6- اصل مدرک دوره کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاه هها و مؤسسات آموزش عالی برای پذیرفته شدگان دارای مدارک مذکور با قید تاریخ اخذ مدرک کاردانی حداکثر تا تاریخ 96/11/30 مشخص شده باشد به انضمام تصویر آن.
7- اصل مدرک دوره کاردانی آموزشکده های فنی و حرفه ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش برای پذیرفته شدگان دارای مدرک مذکور با قید تاریخ اخذ مدرک کاردانی حداکثر تا تاریخ 96/11/30 مشخص شده باشد به انضمام تصویر آن.
تبصره: مدرک کاردانی پیوسته بدون شرط معدل به جای مدرک پیش دانشگاهی ملاک عمل و قابل قبول می باشد. بدیهی است که دروس گذرانده شده دانش آموختگان دوره فوق طبق ماده 63 آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی طبق مصوبه جلسه 399 مورخ 76/02/14 قابل معادل سازی نمی باشد.
8- اصل شناسنامه و یک برگ تصویر آن از تمام صفحات.
9- اصل کارت ملی به انضمام یک برگ تصویر آن (پشت و رو)
10- دوازده (12) قطعه عکس 4×3 تمام رخ تهیه شده در سال جاری.
11- مدارکی که وضعیت نظام وظیفه آنها را (برای برادران) با توجه به یکی از بندهای مندرج در صفحه 35 دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام آزمون سراسری سال 1396 مشخص نماید. صفحه 35 دفترچه آزمون ضمیمه این اطلاعیه
می باشد.
12- رسید درخواست تأییدیه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی برای نظام جدید و یا دیپلم متوسطه نظام قدیم:
کلیه پذیرفته شدگان می بایست به همراه تصویر گواهی پیش دانشگاهی نظام جدید و یاتصویر گواهی دیپلم متوسطه نظام قدیم خود به دفاتر پیشخوان خدمات دولت محل سکونت خود مراجعه و درخواست تأییدیه تحصیلی (ارزش تحصیلی) از اداره آموزش و پرورش محل تحصیل خود را در فرم دفاتر خدمات دولت اعلام نمایند و رسید پستی را در زمان ثبت نام ارائه دهند کلیه پذیرفته شدگان حتماً نام رشته و مؤسسه محل تحصیل خود را بر روی پاکت ارسال تأییدیه تحصیلی درج نمایند: ضمناً در زمان درخواست تأییدیه تحصیلی آدرس مؤسسه را در برگ درخواست تأییدیه به شرح ذیل اعلام نمایند: تهران – میدان انقلاب- خیابان کارگر شمالی – نرسیده به نصرت- کوچه مهر پلاک3 کد پستی 1417964591
13- پذیرفته شدگانی که خواهان استفاده از تسهیلات سهمیه شاهد و جانبازان بالای 25% می¬باشند لازم است فرم مربوطه را که ضمیمه این اطلاعیه است تکمیل نموه و هنگام ثبت نام به مؤسسه ارائه نمایند.
14- اصل فیش بانکی مبلغ کامل شهریه (ثابت، شهریه متغیر، بسته آموزشی و بیمه دانشجویی) با توجه به رشته تحصیلی به حساب شماره 33373852/89 نزد بانک ملت شعبه چهار راه نصرت کد 67074 بنام مؤسسه آموزش عالی نورطوبی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور)
15- شهریه رشته ها به شرح ذیل می باشد:

الف- رشته مدیریت مالی:

شهریه ثابت ، متغیر، بسته آموزشی و بیمه دانشجوئی جمعاً به مبلغ 8,891,264 ریال

ب – رشته حقوق

شهریه ثابت ، متغیر، بسته آموزشی و بیمه دانشجوئی جمعاً به مبلغ 9,268,175 ریال

تذکرات مهم
1- پذیرفته شدگان در حین خدمت می باید قبل از ثبت نام جهت ترخیص از خدمت به دفتر مرکزی مؤسسه واقع در تهران – میدان انقلاب – خیابان کارگر شمالی – نرسیده به خیابان نصرت – کوچه مهر – پلاک 3 مراجعه نمایند. بدیهی است ثبت نام این قبیل پذیرفته شدگان منوط به ارائه نامه ترخیص از خدمت از سازمان وظیفه عمومی ناجا می باشد.
2- کلیه پذیرفته شدگان مکلفند تا تاریخ 96/11/23 نسبت به واریز شهریه کامل خود اقدام و فیش واریزی را به همراه سایر مدارک در روز ثبت نام ارائه نمایند.
3- طبق دستورالعمل ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور از پذیرفته شدگانی که حداکثر تا تاریخ 96/11/30 
فارغ التحصیل شده باشند ثبت نام به عمل خواد آمد. در غیر اینصورت ثبت نام صورت نمی پذیرد.
4- نظر به اینکه پس از ثبت نام کلیه ارتباطات با دانشجویان گرامی از طریق پست الکترونیکی (Email) خواهد بود کلیه پذیرفته شدگان موظفند تا روز ثبت نام نسبت به ایجاد پست الکترونیکی خود اقدام و در روز ثبت نام آن را در فرم مربوطه (فرم نشانی) وارد نمایند.
5- ثبت نام از پذیرفته شدگان دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کار و دانش که فاقد مدرک پیش دانشگاهی و یا مدرک کاردانی پیوسته می باشند امکان پذیر نیست.
6- کلیه پذیرفته شدگانی که قبلاً در مقاطع کارشناسی فارغ التحصیل شده اند ریز نمرات خود را جهت تطبیق واحدهای مشترک از دانشگاه محل تحصیل خود اخذ و در روز ثبت نام به مسئول آموزش مؤسسه تحویل نمایند تا اقدامات لازم در این خصوص معمول گردد.

اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی

96/11/11