اطلاعیه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مؤسسه میرساند ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی جاری 97-96 از روز یکشنبه مورخ 96/11/15 لغایت روز جمعه مورخ 96/11/20 از طریق سایت مؤسسه انجام می پذیرد. ضمناً شروع ترم تحصیلی نیمسال دوم 97-96 طبق تقویم آموزشی مؤسسه از روز شنبه مورخ 96/11/21 خواهد بود.

اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی
96/11/03