موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

آغار نام نویسی بیست و یکمین جشن ازدواج دانشجویی

بنابر اطلاعیه رسمی ستاد برگزاری ازدواج دانشجویی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، ثبت نام بیست و یکمین دوره ازدواج دانشجویی آغاز و تا دهم دی ماه ادامه خواهد داشت.
 علاقه مندان واجد شرایط می توانند با مراجه به سایت رسمی ستاد به آدرس  www.ezdevaj.nahad.ir نسبت به نام نویسی اقدام نمایند.