قابل توجه دانشجویان گرامی : عطف به مصوبه مورخ 96/05/01 شورای محترم معاونین مؤسسه در خصوص تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز هر رشته تحصیلی و درهر نیمسال تحصیلی بدین وسیله لیست اسامی دانشجویان رتبه برتر نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95  اعلام می گردد. جهت مشاهده لیست فایل پیوست را دریافت نمایید.