فیلم سخنرانی دکتر وارث در سمینار آموزش 500 مدیر کلاس جهانی

فیلم سخنرانی دکتر وارث در سمینار آموزش 500 مدیر کلاس جهانی                                                                         

خوانده شده 1460 بار آخرین اصلاح در تاریخ شنبه, 11 شهریور 1396 14:33