موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

زهتابیان

زهتابیان

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مؤسسه میرساند حذف و اضافه دروس طبق تقویم آموزشی مؤسسه از روز دوشنبه مورخ 97/11/29 لغایت روز جمعه مورخ 97/11/02 از طریق سایت مؤسسه انجام خواهد پذیرفت. لذا کلیه دانشجویانی که قصد حذف و اضافه (ترمیم) واحدهای خود را دارند می باید در روزهای فوق الذکر به سایت مؤسسه مراجعه و نسبت به حذف و اضافه خود اقدام نمایند.

اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی
97/11/27

به نام خدا

 

با عنایت به درخواست مکرر آن عده از دانشجویان عزیز دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد این مؤسسه که بهر دلیل سر موعد موفق به ثبت نام در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 نگردیده اند ،به اطلاع می رساند که شورای آموزشی به جهت مساعدت با آنان با ثبت نام با تاخیر در ایامی که ذیلاً اشاره می گردد موافقت نموده است.
ایام مراجعه از روز چهارشنبه مورخ 97/11/24 لغایت یکشنبه مورخ 97/11/28
در ضمن به اطلاع می رساند مهلت اعلام شده فوق الذکر برای آخرین بار بوده و قابل تمدید نمی باشد.

 

اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نورطوبی

پيرو اطلاعيه مورخ 97/09/11 و همچنين انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام در آزمون‌ كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398 در تمامي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي از جمله دانشگاه آزاد اسلامي و بيست و چهارمين المپياد علمي- دانشجويي كشور، بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان ثبت‌نام كننده در آزمون مذكور مي‌رساند كه به منظور فراهم نمودن تسهيلات براي آن دسته از داوطلباني كه در زمان مقرر (از تاريخ 97/09/16 لغايت 97/09/25) در آزمون مزبور ثبت‌نام نموده‌اند مي‌رساند، اطلاعات ثبت‌نامي داوطلبان از روز يكشنبه مورخ 97/11/28 لغايت روز چهارشنبه مورخ 97/12/01 بر روي پايگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما، نسبت به مشاهده و كنترل اطلاعات ثبت‌نامي خود اقدام و در صورت تمايل نسبت به ويرايش اطلاعات اقدام نمايند.

ضمناً به منظور مساعدت و همراهي با داوطلباني كه در مهلت مقرر موفق به ثبت‌نام در آزمون نگرديده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده كه در بازه زماني فوق (97/11/28 لغايت 97/12/01) اين دسته از متقاضيان نيز بتوانند نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند.

صفحه7 از64