موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

Super User

Super User

رسول اکرم (ص) : اگر کسی عده ای از مسلمانان را از خطر سیل یا آتش سوزی نجات دهد ، بهشت بر او واجب می شود.

قلم در برابر این حادثه تلخ و ناگوار مات و مبهوت شده است و واژه ای جز تسلیت برای اندوهش در لغات نمی یابیم.

فیلم سخنرانی دکتر وارث در سمینار آموزش 500 مدیر کلاس جهانی                                                                         

صفحه1 از50