موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

در مجموعه آرشیو اخبار

 

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد به انضمام کلیه دانش آموختگان مؤسسه می رساند اداره آموزش مؤسسه از روز چهارشنبه مورخ 97/03/30 لغایت پنج شنبه مورخ 97/04/14 به علت برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی جاری 97-96 تعطیل می باشد.


اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی