موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

در مجموعه آرشیو اخبار

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی دریافت وام کمک هزینه شهریه در ترم 1-97-96 می رساند، پس از مطالعه فایل ضمیمه که در انتهای اطلاعیه پیوست شده، به صفحه شخصی خویش مراجعه نموده و فرم مربوطه را در قسمت درخواست ها حداکثر تا تاریخ 97/06/31 تکمیل نمایند. لازم به ذکر است که ثبت نام فوق قطعی نبوده و به دلیل محدودیت بودجه و حجم تقاضاها، معاونت دانشجوئی پس از بررسی و تائید تقاضا، اسامی واجدین را اعلام می نماید که در این صورت دانشجویانی که وام شهریه دانشجویی به آنها تعلق می گیرد لازم است طی محدوده زمانی که اعلام می شود نسبت به ارائه مدارک مربوطه اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم اقدام به موقع سایر افراد واجد شرایط در لیست ذخیره جایگزین خواهد شد. لازم به ذکر است پرداخت وام شهریه منوط به مساعدت و تأمین اعتبار لازم توسط صندوق رفاه دانشجویان دارد و این مؤسسه هیچگونه مسئولیتی در عدم پرداخت وام مذکور را ندارد. شایان ذکر است در صورت تعلق گرفتن وام به هر یک از دانشجویان، موعد پرداخت آن چند ماه بعد می باشد.خواهشمند است از تماس های غیر ضروری با امور دانشجویی خودداری فرمائید.(اسامی تعلق گیرندگان وام نیز متعاقبا از همین طریق اطلاع رسانی خواهد گردید.)

در مجموعه آرشیو اخبار

احتراماً بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مؤسسه میرساند حذف و اضافه دروس طبق تقویم آموزشی مؤسسه از روز دوشنبه مورخ 97/07/09 لغایت روز چهارشنبه مورخ 97/07/11 از طریق سایت مؤسسه انجام خواهد پذیرفت. لذا کلیه دانشجویان که قصد حذف و اضافه (ترمیم) واحدهای خود را دارند میباید در روزهای فوق الذکر به سایت مؤسسه مراجعه و نسبت به حذف و اضافه خود اقدام نمایند.


ضمناً توجه به نکات ذیل برای دانشجویان دوره کارشناسی الزامی است.


الف- دوره کارشناسی رشته مدیریت مالی
پیرو اطلاعیه زمان ثبت نام نیمسال اول 98-97 نظر به اینکه تعداد دانشجویان دروس به شرح ذیل به حدنصاب لازم نرسیده بنا به تصمیم مؤسسه این دروس از مجموع دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی جاری 98-97 حذف گردیده است، لذا دانشجویانی که در ثبت نام اولیه مبادرت به ثبت نام در دروس ذیل الذکر نموده اند میباید الزاماً نسبت به حذف دروس اقدام و به جای دروس حذفی از دیگر دروس ارائه شده انتخاب نمایند.


1- حسابرسی    3 واحد
2-  اصول مدیریت مالی 2    4 واحد
3- مدیریت رفتار سازمانی    3 واحد
4-  تحقیق در عملیات 2    3 واحد
5-  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی    2 واحد
6-  اقتصاد خرد    3 واحد


ب- دوره کارشناسی رشته حقوق
با توجه به درخواست تعدادی از دانشجویان ترم آخر ورودی 1395 و ماقبل آن مبنی بر ارائه درس مبانی علم اقتصاد به ارزش 2 واحد درس مذکور با موافقت گروه برای آخرین بار در نیمسال اول سال تحصیلی جاری 98-97 ارائه میگردد. لذا کلیه دانشجویان ورودی 1395 و ماقبل آن موظفند درس مذبور را در نیمسال اول 98-97 انتخاب و بگذرانند.

 


اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی


97/07/08

در مجموعه آرشیو اخبار

دکتر شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم، تخقیقات و فناوری، روز یکشنبه اول بهمن با حضور در جلسه هیأت رئیسه مؤسسه از نزدیک با فعالیت های مؤسسه آشنا شدند.
در ابتدای این دیدار دکتر میرزایی رئیس مؤسسه گزارشی از فعالیت های مؤسسه ارائه دادند و به شرح برنامه های آینده مؤسسه پرداختند. ضمناً دکتر میرزایی به شرح طرح جامع مؤسسه پرداختند و بیان داشتند که هدف مؤسسه تبدیل شدن به دانشگاه می باشد. همچنین ایشان به این مطلب اشاره داشتند که در حال حاضر تعداد فارغ التحصیلان مؤسسه حدود 3000 نفر می باشد و اکثریت این افراد جذب بازار کار شده اند و خاطر نشان کردند که در ترم های آتی و در آینده نزدیک، تکنولوژی جدیدی در مؤسسه برای ساخت محتوای الکترونیکی به کار برده خواهد شد.
در پایان آقای دکتر شریعتی نیاسر ضمن تشکر از مسئولین مؤسسه، از فعالیت های انجام شده و برنامه های آتی مؤسسه ابراز خشنودی نمودند و اظهار امیدواری کردند که از پتانسیل های این مؤسسه بیش از پیش استفاده شود.