موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

آرشیو اخبار

آرشیو اخبار (173)

جهت مشاهده برنامه امتحانات فایل های زیر را دریافت و به دقت مطالعه نمایید.

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی دریافت وام کمک هزینه شهریه در ترم 2-96-95 می رساند، پس از مطالعه فایل ضمیمه که در انتهای اطلاعیه پیوست شده، به صفحه شخصی خویش مراجعه نموده و فرم مربوطه را در قسمت درخواست ها حداکثر تا تاریخ 96/11/28 تکمیل نمایند. لازم به ذکر است که ثبت نام فوق قطعی نبوده و به دلیل محدودیت بودجه و حجم تقاضاها، معاونت دانشجوئی پس از بررسی و تائید تقاضا، اسامی واجدین را اعلام می نماید که در این صورت دانشجویانی که وام شهریه دانشجویی به آنها تعلق می گیرد لازم است طی محدوده زمانی که اعلام می شود نسبت به ارائه مدارک مربوطه اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم اقدام به موقع سایر افراد واجد شرایط در لیست ذخیره جایگزین خواهد شد. لازم به ذکر است پرداخت وام شهریه منوط به مساعدت و تأمین اعتبار لازم توسط صندوق رفاه دانشجویان دارد و این مؤسسه هیچگونه مسئولیتی در عدم پرداخت وام مذکور را ندارد. شایان ذکر است در صورت تعلق گرفتن وام به هر یک از دانشجویان، موعد پرداخت آن چند ماه بعد می باشد.خواهشمند است از تماس های غیر ضروری با امور دانشجویی خودداری فرمائید.

 

بسمه تعالی

 


بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبان ادامه تحصیل در دوره کارشناسی رشته های حقوق کد رشته 17481 و مدیریت مالی کد رشته 26488 که قبلاً در این مؤسسه برای مرحله تکمیل ظرفیت ثبت نام اولیه نموده می رساند پذیرش داوطلبان از سوی سازمان سنجش آموزش کشور مورد تأیید قرارگرفته و مراتب به این مؤسسه اعلام گردیده است. لذا این قبیل پذیرفته شدگان می باید جهت تکمیل پرونده، ثبت نام قطعی و انتخاب واحد در روز سه شنبه مورخ مورخ 96/11/24 از ساعت 9 صبح لغایت 16 عصر در محل دفتر مرکزی مؤسسه واقع در میدان انقلاب- خیابان کارگرشمالی – نرسیده به خیابان نصرت کوچه مهر- پلاک 3 مراجعه نمایند. عدم مراجعه جهت ثبت نام قطعی و انتخاب واحد به منزله انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.


مدارک مورد نیاز:
1- اصل گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی که تا تاریخ 96/11/30 اخذ شده باشد برای داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر مرکز پیش دانشگاهی با درج رشته تحصیلی و شهرستان محل اخذ پیش دانشگاهی به انضمام یک برگ تصویر آن.
2- ریز نمرات تأیید شده دوره پیش دانشگاهی به انضمام تصویر آن
3- اصل مدرک دیپلم متوسطه نظام جدید آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر دبیرستان یا هنرستان با درج شهرستان محل اخذ مدرک تحصیلی به انضمام یک برگ تصویر آن.
4- اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید آموزش متوسطه با امضاء مدیر دبیرستان و ممهور به مهر دبیرستان محل اخذ مدرک دیپلم به انضمام تصویر آن.
5- اصل مدرک گواهینامه دوره چهاره ساله و یا شش ساله نظام قدیم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان به انضمام تصویر آن.
تبصره: داشتن ریز نمرات چهارساله و یا شش ساله نظام قدیم آموزش متوسطه الزامی است.
6- اصل مدرک دوره کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاه هها و مؤسسات آموزش عالی برای پذیرفته شدگان دارای مدارک مذکور با قید تاریخ اخذ مدرک کاردانی حداکثر تا تاریخ 96/11/30 مشخص شده باشد به انضمام تصویر آن.
7- اصل مدرک دوره کاردانی آموزشکده های فنی و حرفه ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش برای پذیرفته شدگان دارای مدرک مذکور با قید تاریخ اخذ مدرک کاردانی حداکثر تا تاریخ 96/11/30 مشخص شده باشد به انضمام تصویر آن.
تبصره: مدرک کاردانی پیوسته بدون شرط معدل به جای مدرک پیش دانشگاهی ملاک عمل و قابل قبول می باشد. بدیهی است که دروس گذرانده شده دانش آموختگان دوره فوق طبق ماده 63 آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی طبق مصوبه جلسه 399 مورخ 76/02/14 قابل معادل سازی نمی باشد.
8- اصل شناسنامه و یک برگ تصویر آن از تمام صفحات.
9- اصل کارت ملی به انضمام یک برگ تصویر آن (پشت و رو)
10- دوازده (12) قطعه عکس 4×3 تمام رخ تهیه شده در سال جاری.
11- مدارکی که وضعیت نظام وظیفه آنها را (برای برادران) با توجه به یکی از بندهای مندرج در صفحه 35 دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام آزمون سراسری سال 1396 مشخص نماید. صفحه 35 دفترچه آزمون ضمیمه این اطلاعیه
می باشد.
12- رسید درخواست تأییدیه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی برای نظام جدید و یا دیپلم متوسطه نظام قدیم:
کلیه پذیرفته شدگان می بایست به همراه تصویر گواهی پیش دانشگاهی نظام جدید و یاتصویر گواهی دیپلم متوسطه نظام قدیم خود به دفاتر پیشخوان خدمات دولت محل سکونت خود مراجعه و درخواست تأییدیه تحصیلی (ارزش تحصیلی) از اداره آموزش و پرورش محل تحصیل خود را در فرم دفاتر خدمات دولت اعلام نمایند و رسید پستی را در زمان ثبت نام ارائه دهند کلیه پذیرفته شدگان حتماً نام رشته و مؤسسه محل تحصیل خود را بر روی پاکت ارسال تأییدیه تحصیلی درج نمایند: ضمناً در زمان درخواست تأییدیه تحصیلی آدرس مؤسسه را در برگ درخواست تأییدیه به شرح ذیل اعلام نمایند: تهران – میدان انقلاب- خیابان کارگر شمالی – نرسیده به نصرت- کوچه مهر پلاک3 کد پستی 1417964591
13- پذیرفته شدگانی که خواهان استفاده از تسهیلات سهمیه شاهد و جانبازان بالای 25% می¬باشند لازم است فرم مربوطه را که ضمیمه این اطلاعیه است تکمیل نموه و هنگام ثبت نام به مؤسسه ارائه نمایند.
14- اصل فیش بانکی مبلغ کامل شهریه (ثابت، شهریه متغیر، بسته آموزشی و بیمه دانشجویی) با توجه به رشته تحصیلی به حساب شماره 33373852/89 نزد بانک ملت شعبه چهار راه نصرت کد 67074 بنام مؤسسه آموزش عالی نورطوبی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور)
15- شهریه رشته ها به شرح ذیل می باشد:

الف- رشته مدیریت مالی:

شهریه ثابت ، متغیر، بسته آموزشی و بیمه دانشجوئی جمعاً به مبلغ 8,891,264 ریال

ب – رشته حقوق

شهریه ثابت ، متغیر، بسته آموزشی و بیمه دانشجوئی جمعاً به مبلغ 9,268,175 ریال

تذکرات مهم
1- پذیرفته شدگان در حین خدمت می باید قبل از ثبت نام جهت ترخیص از خدمت به دفتر مرکزی مؤسسه واقع در تهران – میدان انقلاب – خیابان کارگر شمالی – نرسیده به خیابان نصرت – کوچه مهر – پلاک 3 مراجعه نمایند. بدیهی است ثبت نام این قبیل پذیرفته شدگان منوط به ارائه نامه ترخیص از خدمت از سازمان وظیفه عمومی ناجا می باشد.
2- کلیه پذیرفته شدگان مکلفند تا تاریخ 96/11/23 نسبت به واریز شهریه کامل خود اقدام و فیش واریزی را به همراه سایر مدارک در روز ثبت نام ارائه نمایند.
3- طبق دستورالعمل ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور از پذیرفته شدگانی که حداکثر تا تاریخ 96/11/30 
فارغ التحصیل شده باشند ثبت نام به عمل خواد آمد. در غیر اینصورت ثبت نام صورت نمی پذیرد.
4- نظر به اینکه پس از ثبت نام کلیه ارتباطات با دانشجویان گرامی از طریق پست الکترونیکی (Email) خواهد بود کلیه پذیرفته شدگان موظفند تا روز ثبت نام نسبت به ایجاد پست الکترونیکی خود اقدام و در روز ثبت نام آن را در فرم مربوطه (فرم نشانی) وارد نمایند.
5- ثبت نام از پذیرفته شدگان دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کار و دانش که فاقد مدرک پیش دانشگاهی و یا مدرک کاردانی پیوسته می باشند امکان پذیر نیست.
6- کلیه پذیرفته شدگانی که قبلاً در مقاطع کارشناسی فارغ التحصیل شده اند ریز نمرات خود را جهت تطبیق واحدهای مشترک از دانشگاه محل تحصیل خود اخذ و در روز ثبت نام به مسئول آموزش مؤسسه تحویل نمایند تا اقدامات لازم در این خصوص معمول گردد.

اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی

96/11/11

دکتر شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم، تخقیقات و فناوری، روز یکشنبه اول بهمن با حضور در جلسه هیأت رئیسه مؤسسه از نزدیک با فعالیت های مؤسسه آشنا شدند.
در ابتدای این دیدار دکتر میرزایی رئیس مؤسسه گزارشی از فعالیت های مؤسسه ارائه دادند و به شرح برنامه های آینده مؤسسه پرداختند. ضمناً دکتر میرزایی به شرح طرح جامع مؤسسه پرداختند و بیان داشتند که هدف مؤسسه تبدیل شدن به دانشگاه می باشد. همچنین ایشان به این مطلب اشاره داشتند که در حال حاضر تعداد فارغ التحصیلان مؤسسه حدود 3000 نفر می باشد و اکثریت این افراد جذب بازار کار شده اند و خاطر نشان کردند که در ترم های آتی و در آینده نزدیک، تکنولوژی جدیدی در مؤسسه برای ساخت محتوای الکترونیکی به کار برده خواهد شد.
در پایان آقای دکتر شریعتی نیاسر ضمن تشکر از مسئولین مؤسسه، از فعالیت های انجام شده و برنامه های آتی مؤسسه ابراز خشنودی نمودند و اظهار امیدواری کردند که از پتانسیل های این مؤسسه بیش از پیش استفاده شود.

 

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز ثبت نام آزمون سراسری سال 97 از اول بهمن خبر داد و گفت: این آزمون هشتم تیر ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

دکتر حسین توکلی در گفت و گو با ایسنا ضمن اعلام این مطلب،‌ اظهار کرد: آزمون سراسری سال 97 برای پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه، شبانه (نوبت دوم)، مجازی، پردیس‌های خودگران دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی، پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و همچنین کد رشته‌های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: براساس برنامه زمانی اعلام شده ثبت نام برای شرکت در آزمون سراسری سال 97 از روز یکشنبه اول بهمن ماه جاری از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور، به نشانی www.Sanjesh.org آغاز و روز یکشنبه 8 بهمن ماه پایان می‌پذیرد.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در پایان خاطرنشان کرد: کنکور سراسری سال 97 در روزهای پنجشنبه و جمعه، 7 و 8 تیر ماه سال آینده در حوزه‌های امتحانی مربوط برگزار می‌شود.

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مؤسسه میرساند ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی جاری 97-96 از روز یکشنبه مورخ 96/11/15 لغایت روز جمعه مورخ 96/11/20 از طریق سایت مؤسسه انجام می پذیرد. ضمناً شروع ترم تحصیلی نیمسال دوم 97-96 طبق تقویم آموزشی مؤسسه از روز شنبه مورخ 96/11/21 خواهد بود.

اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی
96/11/03

به نام خدا

 

بدینوسله به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که تمایل به استفاده از پارکینگ دانشکده تربیت بدنی، در زمان امتحانات را دارند می رساند جهت استفاده از پارکینگ دانشکده می بایست اقدام به تهیه کارت پارکینگ به مبلغ 40000 ریال از طریق باجه نگهبانی نمایند.

 

با تشکر - اموردانشجویی مؤسسه

با توجه به نامه شماره 79488 سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام و پذیرش دانشجو و با توجه به عدم تکمیل ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی دوره کارشناسی این مؤسسه (رشته های حقوق و مدیریت مالی) بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته های فوق الذکر می رساند جهت ثبت نامه اولیه از روز یکشنبه مورخ 96/11/08 لغایت روز چهارشنبه مورخ 96/11/11 به دفتر مرکزی مؤسسه به آدرس: تهران -خیابان کارگر شمالی -نرسیده به خیابان نصرت- کوچه مهر- پلاک 3 مراجعه نمائید.


مدارک مورد نیاز:
1- اصل و یا گواهی مدرک دیپلم چهارساله نظام قدیم با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.
2- اصل و یا گواهی مدرک تحصیلی دیپلم نظام جدید با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.
3- اصل و یاگواهی مدرک پیش دانشگاهی با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.
4- گواهی اخذ مدرک کاردانی برای آن دسته از دارندگان مدرک دیپلم نظام جدید که فاقد مدرک پیش دانشگاهی می باشند.
5- اصل شناسنامه و 1 برگ کپی از تمام صفحات آن.
6- اصل کارت ملی و 1 برگ کپی از آن.
7- 12 قطعه عکس 4×3 تهیه شده در سال جاری (عکس پرسنلی).
8- مدرک نظام وظیفه برای برادران مشمول.


کلیه پذیرفته شدگان می بایست به همراه تصویر دیپلم نظام قدیم و یا گواهی پیش دانشگاهی خود، به ((دفاتر پیشخوان خدمات دولت)) مراجعه و تأییدیه تحصیلی (ارزش تحصیلی) از اداره آموزش و پرورش محل تحصیل خود را درخواست نمایند و رسید آن را در زمان ثبت نام به دانشگاه ارائه دهند. پذیرفته شدگان حتماً نام رشته و مؤسسه آموزش عالی یا مرکز و یا واحد آموزشی محل تحصیل خود را در فرم ((دفاتر پیشخوان خدمات دولت)) اعلام نمایند.

توضیحات:
1- همراه داشتن کارت بانکی با رمز دوم جهت خرید اینترنتی کارت اعتباری سازمان سنجش آموزش کشور در روز ثبت نام الزامی است.
2- شروع به تحصیل پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت از نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 خواهد بود.
3- آن دسته از داوطلبان که قبلاً در ردیف پذیرفته شدگان نهائی آزمون سراسری سال 1396 (مرحله شهریورماه) قرار گرفته اند چنانچه در این مرحله متقاضی ثبت نام و ادامه تحصیل می باشند و در یکی از مؤسسات ثبت نام نمایند. قبولی آنها در شهربور ماه لغو خواهد شد.
4- کلیه متقاضیان به شرط اخذ مدرک تحصیلی پیش دانشگاهی یا کاردانی (فوق دیپلم) تا پایان نیمسال اول 97-96 (96/11/30 ) مجاز به ثبت نام و شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت می باشند. لازم به تأکید است در صورت عدم اخذ مدرک تحصیلی تا تاریخ 96/11/30 ثبت نام و اعلام قبولی کان لم یکن تلقی خواهد شد.

اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی
96/10/18

جهت مشاهده برنامه امتحانات فایل های پیوست را دانلود و به دقت مطالعه نمایید.

سه شنبه, 03 بهمن 1396 16:13

محل برگزاری امتحانات

By

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مؤسسه بخصوص دانشجویان ورودی سال 1396 میرساند امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی جاری 97-96 مؤسسه در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران واقع در خیابان کارگر شمالی – بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد – روبروی خوابگاه دانشگاه تهران برگزار می گردد.

اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی
96/10/13

صفحه8 از13