موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

بسمه تعالی

 

اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی ضمن عرض تبریک، خیرمقدم و آرزوی موفقیت به کلیه پذیرفته شدگان دوره کارشناسی سال 1398 پذیرش بدون آزمون (براساس سوابق تحصیلی) به اطلاع می¬ رساند ثبت نام از پذیرفته شدگان براساس کد رشته قبولی آنان در روزهای سه شنبه مورخ 98/07/16 لغایت چهارشنبه مورخ 98/07/17 از ساعت 8:30 الی 16 عصر در محل دفتر مرکزی مؤسسه واقع در میدان انقلاب- خیابان کارگر شمالی- نرسیده به خیابان نصرت – کوچه مهر پلاک 3 انجام می پذیرد.

 

جدول رشته های مؤسسه به همراه کد رشته محل تحصیلی


1- رشته حقوق کد رشته 12995
2- رشته مدیریت مالی کد رشته 12996
3- رشته مدیریت بازرگانی کد رشته 21718


الف: مدارک مورد نیاز برای ثبت نام از پذیرفته شدگان
1- اصل شناسنامه به انضمام یک نسخه تصویر از تمام صفحات آن
2- اصل کارت ملی به انضمام یک برگ تصویر پشت و روی آن
3- 12 قطعه عکس تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاری
4- مدارکی که وضعیت نظام وظیفه پذیرفته شدگان (مرد) با توجه به یکی از بندهای مندرج در صفحات 22،21،20 دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام آزمون سراسری سال 1398 مشخص نماید صفحات 22،21،20 دفترچه آزمون ضمیمه این اطلاعیه می¬ باشد و همچنین دفترچه شماره یک در سایت سازمان سنجش آموزش کشور موجود می باشد.
5- مدارک تحصیلی مورد نیاز برای ثبت نام پذیرفته شدگان
5-1- فارغ التحصیلان نظام قدیم آموزشی
اصل مدرک تحصیلی دوره چهار ساله یا شش ساله دبیرستان و یا هنرستان که در آن معدل کتبی قید شده باشد با مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان به انضمام یک نسخه تصویرآن
5-2- فارغ التحصیلان نظام آموزشی سالی واحد یا ترمی واحدی
- اصل مدرک دیپلم متوسطه نظام آموزشی ترمی واحدی یا سالی واحدی با مهر و امضای مدیر دبیرستان یا هنرستان به انضمام اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه به همراه یک نسخه تصویر مدارک
- اصل مدرک دوره پیش دانشگاهی با امضای مدیر مرکز پیش دانشگاهی به انضمام اصل کارنامه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی به همراه یک نسخه تصویر مدارک
5-3- فارغ التحصیلان نظام آموزشی جدید (3-3-6)
اصل مدرک یاگواهی موقت پایان دوره دوم متوسطه با مهر و امضای مدیر دبیرستان به انضمام اصل کارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان (پایه دهم تا دوازدهم) با مهر و امضاء مدیر دبیرستان یا اداره آموزش و پرورش به همراه یک نسخه تصویر مدارک.
6- رسید درخواست تأییدیه تحصیلی با توجه به مدرک تحصیلی به شرح ذیل:
6-1- فارغ التحصیلان نظام قدیم متوسطه تأییدیه دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه
6-2- فارغ التحصیلان نظام ترمی واحدی یا سالی واحدی تأییدیه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی
6-3- فارغ التحصیلان نظام آموزشی جدید (3-3-6) تأییدیه تحصیلی دیپلم نظام آموزشی جدید (6-3-3) شایان ذکر است در این رابطه با هماهنگی که با دفتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک به عمل آمده در روزهای ثبت نام نماینده دفتر پیشخوان خدمات دولت جهت اقدام برای صدور تأییدیه تحصیلی در مؤسسه مستقر می باشند. لذا کپی مدرک تحصیلی نظام قدیم متوسطه، دوره پیش دانشگاهی و یا دیپلم نظام آموزش جدید (6-3-3) به انضمام تصویر کارت ملی (پشت و رو) به همراه مبلغ 250,000(دویست و پنجاه هزار ریال) به صورت نقدی همراه داشته باشید تا توسط دفتر پیشخوان نسبت به تأییدیه تحصیلی شما اقدام لازم به عمل آید و رسید آن را هنگام ثبت نام تحویل نمائید. ضمناً پذیرفته شدگان به هیچ وجه شهریه خود را به صورت اینترنتی پرداخت ننمایند. شایان ذکر است که امکان پرداخت شهریه با پوز مؤسسه در زمان ثبت نام امکان پذیر است.
7- اصل فیش بانکی مبلغ کامل شهریه (شهریه ثابت، شهریه متغیر، بسته آموزشی و بیمه دانشجویی) با توجه به رشته تحصیلی به حساب شماره 33373852/89 نزد بانک ملت شعبه چهار راه نصرت کد 67074 بنام مؤسسه آموزش عالی نورطوبی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور)
جدول شهریه رشته ها به شرح ذیل می باشد:

karshenasi


تذکرات مهم
1- پذیرفته شدگان در حین خدمت می باید قبل از ثبت نام جهت ترخیص از خدمت به دفتر مرکزی مؤسسه واقع در تهران – میدان انقلاب – خیابان کارگر شمالی – نرسیده به خیابان نصرت – کوچه مهر – پلاک 3 مراجعه نمایند. بدیهی است ثبت نام این قبیل پذیرفته شدگان منوط به ارائه نامه ترخیص از خدمت از سازمان وظیفه عمومی ناجا می باشد.
2- کلیه پذیرفته شدگان مکلفند تا تاریخ دوشنبه مورخ 98/07/15 نسبت به واریز شهریه کامل خود اقدام و فیش واریزی را به همراه سایر مدارک در روز ثبت نام ارائه نمایند.
3- طبق دستورالعمل ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور از پذیرفته شدگانی که حداکثر تا تاریخ 1398/06/31 فارغ التحصیل شده باشند ثبت نام به عمل خواد آمد. در غیر اینصورت ثبت نام صورت نمی پذیرد.
4- نظر به اینکه پس از ثبت نام کلیه ارتباطات با دانشجویان گرامی از طریق پست الکترونیکی (Email) خواهد بود کلیه پذیرفته شدگان موظفند تا روز ثبت نام نسبت به ایجاد پست الکترونیکی خود اقدام و در روز ثبت نام آن را در فرم مربوطه (فرم نشانی) وارد نمایند.
5- ثبت نام از پذیرفته شدگان دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کار و دانش که فاقد مدرک پیش دانشگاهی و یا مدرک کاردانی پیوسته می باشند امکان پذیر نیست.
6- کلیه پذیرفته شدگانی که قبلاً در مقاطع کارشناسی فارغ التحصیل شده اند ریز نمرات خود را جهت تطبیق واحدهای مشترک از دانشگاه محل تحصیل خود اخذ و در روز ثبت نام به مسئول آموزش مؤسسه تحویل نمایند تا اقدامات لازم درخصوص تطبیق واحد دروس گذرانیده توسط گروه آموزشی مربوطه به عمل آید و در زمان حذف و اضافه امکان حذف دروس گذرانیده قبلی و اضافه نمودن دروس جدید میسر گردد.

 


اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی

98/07/09