موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

تعطیلی موسسه در روزهای ثبت نام

By

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان وردی 97 و ماقبل دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد همچنین دانش آموختگان مؤسسه می رساند اداره آموزش و امور فارغ التحصیلان مؤسسه از روز سه شنبه مورخ 98/06/26 لغایت پنج شنبه مورخ 98/06/28 به علت ثبت نام از پذیرفته شدگان سال 1398 دوره های کارشناسی ارشد تعطیل می باشد.

 

اداره آموزش موسسه
98/06/24